Hanuš

Jiří Hanuš (FF MU): Český intelektuál ve 20. století.

Několik poznámek na okraj tématu o postavení a úloze intelektuálů v moderní době a pokus vystihnout myslitelský typ Karla Flosse.