LFŠ 2015

Markéta Gossová (FF UK): Mahájánová reformace buddhismu.

Zhruba 500 let po Buddhově smrti se v rámci buddhismu zformoval nový směr, který kladl důraz na jiné aspekty učení než théravádová tradice. Objevily se zde texty vyzdvihující nauku o prázdnotě všech věcí a namísto ideálu arhata ustanovily ideál bódhisattvy. Podle stoupenců mahájány však nešlo o nové učení, nýbrž o autentické učení samotného Buddhy, které jen čekalo na dobu, kdy mu lidé budou schopni porozumět. Někdy se v souvislosti se vznikem mahájány hovoří také o druhém roztočení kola dharmy.

Přednáška chce posluchače seznámit se základními rysy, které mahájána přinesla a kterými se odlišila od tradice théravádového budhismu. Kromě historického hlediska   se zaměří i na některé podoby mahájány v současném buddhismu.                                                                                                               [Powerpoint. prezentace]

Ukázka z ilustrací k přednášce M. Gossové o mahájánovém budhismu.

Bc. Markéta Gossová na 25. LFŠ v Dubu n.M.