Gossová

Markéta Gossová (FF UK): Mahájánová reformace buddhismu.

Zhruba 500 let po Buddhově smrti se v rámci buddhismu zformoval nový směr, který kladl důraz na jiné aspekty učení než théravádová tradice. Objevily se zde texty vyzdvihující nauku o prázdnotě všech věcí a namísto ideálu arhata ustanovily ideál bódhisattvy. Podle stoupenců mahájány však nešlo o nové učení, nýbrž o autentické učení samotného Buddhy, které jen čekalo na dobu, kdy mu lidé budou schopni porozumět. Někdy se v souvislosti se vznikem mahájány hovoří také o druhém roztočení kola dharmy.

Přednáška chce posluchače seznámit se základními rysy, které mahájána přinesla a kterými se odlišila od tradice théravádového budhismu. Kromě historického hlediska   se zaměří i na některé podoby mahájány v současném buddhismu.