Franc

Jaroslav Franc (CMFT UP): Islám, migrující rodiny a mezináboženský dialog v apoštolské exhortaci Amoris laetitie papeže Františka.

Problematika migrace, její dopad na rodinný život a náboženské vyznání migrujících muslimů jsou nedílnou součástí pastoračních aktivit katolické církve. Dokument Amoris laetitie přichází s tvrzením, že život rodiny je privilegovaným místem pro mezináboženský dialog. Zároveň také upozorňuje na limity dialogu náboženství a kultur v současné Evropě. Základní axiomy mezináboženských vztahů stanovené v šedesátých letech dvacátého století v katolické církvi získaly v dokumentu nový praktický rozměr, který se stává inspirací i pro sekularizovanou společnost.