Franc

Jaroslav Franc (CMFT UP): Univerzalistické paradigma Koránu: od bajt al-hikma k univerzitě.

Jediný Bůh islámu, jediná zjevená kniha a její exkluzivní dějinné nároky se staly implicitním východiskem pro rozpracování univerzalistických nároků muslimských teologů a právníků od sedmého století do současnosti. Diskuze byla vedena především v kontextu helénské kultury. Přednáška prezentuje prvotní rozpracování této myšlenky v syrsko-arabském prostředí a především důsledky rané diskuze pro současnou právní a teologickou rozpravu v univerzitním prostředí.