Floss

Karel Floss (Sázava): Univerzum a univerzita.

Předpokladem důstojného postavení univerzity v dějinném i současném univerzu je domýšlení tří Platónových postřehů: 1) není-li jedno (unum), není nic (Parmenidés 166c); 2) pravé poznání vyšlehne jen z tvůrčího soubytí a soužití (Platón, 7. list 341c); 3) nalézání a prosazování pravdy vyžaduje též krajní oběti (Platón, Ústava 517a: a kdyby se někdo pokoušel je vyprošťovat z pout a vést je vzhůru, zda by ho nezabili, kdyby se ho mohli nějak zmocnit?).

 

Karel Floss - stránka na LFŠ