Figura

Roman Figura (PřF UK): Obřady ve zvířecí říši.

Jaký je původ a význam rituálního a obřadného chování u zvířat? Jak se může měnit význam jednotlivých gest, od těch s dobře doloženou funkcí, po velmi symbolické? Jaký mají obřady vliv na život skupiny i jednotlivce? Co může vypovídat chování živočichů o jejich niternosti? Inspirován Konrádem Lorenzem a Adolfem Portmannem se pokusím odpovědět na tyto a další otázky.