Dvořák

Petr Dvořák (Flú AVČR):
Univerzalita logických zákonů: případ principu vyloučeného třetího.

Přednáška se zamýšlí nad charakterem a platností logických zákonů. Jsou apriorní a nutné, jak se obvykle soudí, nebo lze hovořit o jejich kontingenci a aposteriorním charakteru? Platnost zákona vyloučeného třetího byla vícekrát v dějinách zpochybňována. Jaké jsou důvody pro jeho neplatnost a jsou dostatečně přesvědčivé? Jak vypadá logika bez tohoto principu?