LFŠ 2015

Mirek Dočkal (FF UPOL): Je evoluce metafyzickou, nebo přírodovědnou teorií?

Rozdíl mezi metafyzickými a empirickými (přírodovědnými) teoriemi bývá popisován jako zásadní: metafyzické teorie jsou opřeny o princip sporu a činí si nárok vyvrátit všechny konkurenční teorie o téže věci, empirické teorie jsou spíše jen návrhy, jak věci popsat, a nárok vyvrátit své dosud neznámé budoucí konkurenty si nečiní, podléhají popperovské vyvratitelnosti. Úkolem přednášky bude ukázat, že tento rozdíl není tak striktní. Hlavním příkladem bude koncepce logické nutnosti evoluce, jak ji předkládá Vladimír Havlík, řeč ale přijde i na metafyzické a empirické rysy koncepcí multiverza.