Dočkal

Miroslav Dočkal (FF UP): Univerzum a multiverzum.

Tradiční pojem univerza jako všeho, co existuje, či alespoň všeho imanentního, byl dlouho ztotožňován s naším vesmírem. Co do tohoto pojetí vnáší koncepce multiverza: existence mnoha vesmírů různých typů? Co tyto vesmíry spojuje, jak je tomu s prostorem, časem a kauzalitou mezi nimi, a podléhají nějakým společným zákonům - přírodním, či přinejmenším logickým? Pokud o vysvětlení z pozice modálního determinismu, inspirovaný fyziky Hughem Everettem, Maxem Tegmarkem a Brianem Greenem, spolu s modálním platonismem Davide Lewise.