Cvek

Boris Cvek (PřF UP): Univerzální poznání a objektivita přírodních věd.

Objektivita poznání přírodních věd bývá intuitivně spojována s univerzálností jejich teorií, s představou přírodních zákonů, které přírodní vědy odkrývají. Nakolik je ale realistické předpokládat, že člověk jako živočich, pocházející z evolučního procesu, může odkrývat přírodní zákony – nebo že vůbec může objevit, že nějaké přírodní zákony existují? Je-li věda historický proces, který dělají reální lidé, jsou její univerzální teorie vždy jen idealizované, provizorní, na dané kulturní situaci závislé konstrukty, to platí i pro představu přírodních zákonů. Objektivita přírodních věd není v jejich dočasných teoretických představách o světě (ty jsou naopak naprosto závislé na dané kultuře, ve které vznikly), ale v reprodukovatelnosti jejich experimentů, které zůstávají v platnosti i po pádu univerzálních teorií a které lze celkem dobře uplatňovat napříč kulturami v podobě technologií nebo léků.