ČÍŽEK

Jan Čížek (FF UPOL): Člověk jako aktér reformy lidských věcí.

Příspěvek přiblíží antropologickou koncepci vrcholného díla J. A. Komenského, Obecné porady o nápravě věcí lidských. Komenský zde líčí člověka jako bytost vymykající se řádu celého materiálního světa, neboť je nadán specifickou přirozeností, jejímž základem je naprostá svoboda vůle. Člověk tak nejen rozhoduje o vlastním osudu, ale navíc se aktivně podílí na správě a také opravě světa a na jeho dovedení ke stavu věčnosti. V referátu bude učiněn pokus reflektovat všechny významné aspekty lidského nápravného úsilí.                                                                                                                                       [Powerpoint. prezentace]

Mgr. Jan Čížek PhD. (FF UP) na 25. LFŠ (2015) v Dubu n.M.