Chotaš

Jiří Chotaš (Flú AV ČR): Schleiermacher a Humboldt o poslání univerzity.

Němečtí myslitelé ‒ teolog Friedrich D. E. Schleiermacher a jazykovědec a státník Wilhelm von Humboldt ‒ zformulovali a prosadili vznik univerzity v Berlíně (1810) jako univerzity nového typu, ve které se měla spojovat věda s výukou. Přednáška se zaměřuje na hlavní myšlenky této univerzitní reformy a její historicko-politické souvislosti.