Černý

Jan Černý (IES): Politické myšlení Karla Flosse.

Politické myšlení Karla Flosse vychází z jeho filosoficko-teologického ustrojení a je neseno přesvědčením, že "krajní levicovost je shodná s kristovstvím". Přednáška se pokusí tuto souvislost mezi filosoficko-teologickou formací a politickým myšlením Karla Flosse objasnit a pojmově utřídit.