LFŠ 2015

Pavlína Cermanová (FLÚ AV ČR): Husitské čtení apokalyptických proroctví.

V příspěvku bych chtěla postihnout spojitost a podmíněnost husitského reformního myšlení a apokalyptických proroctví. Husitský radikalismus byl výrazně formován apokalyptickou rétorikou a aktualizací apokalyptických figur v konkrétním času a prostoru Čech na konci druhého decenia 15. století. Husitské čtení apokalyptických proroctví přispělo nejen k větší dynamice událostí, ale přispělo také k vytvoření jasně definované identity radikální obce. V přístupu k prorockým textům docházelo i mezi husitskými autory k rozdílům, jimž bude rovněž věnována pozornost. Jednou ze základních otázek bude rovněž konstrukt postavy "proroka", jenž svou duchovní autoritou zprostředkoval význam apokalyptického proroctví širšímu publiku, čímž umožnil jeho praktický dosah.

Pavlína Cermanová (FLÚ AV ČR) na 25. LFŠ 2015 ve dni věnovaném revolučním aspektům husictví.

 [osobní stránky]                                                                                                                                                    

Publikace P. Cermanové:

  

 [přestavení knihy P. Cermanové: Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize husitské doby]