Petr Vopěnka

  
    prof. Petr Vopěnka  
 
 
 
 
 
 
 
 
přednášky na LFŠ:
 
Matematika, věda teologie. (1994)
Kurt Gödel a filosofie. (1995)
Descartes a moderní věda. (1996)
Jak matematika formovala Evropu. (1997)
K otázce lidských práv ve světě. (1997)
Matematika a duch českého baroka. (1998)
Gödelův důkaz Boží existence. (1999)
O základech vědy. (2000)
Přednášky a diskuse k novým základům vědy. (2001)
Aktuální nekonečno v matematice a následný odklon matematiky od reálného světa. (2003)
Osud teorie množin. (2004)
Úvod do Dynamické teorie množství. (2005)
O povaze malých přirozených čísel. (2006)  
Význam geometrie (pro vzdělání). (2007)
Vstup algebry a aritmetiky do evropské vědy. (2008)
Eukleidovské pokračování nejen o číslech (reálných i racionálních). Ke knize V. a VI. (2009)
Meditace o základech vědy po 10 letech. (2010)
Spojité a diskrétní. (2010)
Konečně vycházející Calculus infinitesimalis pars secunda. (2011)
 
 

Petr Vopěnka (vpravo) spolu s Karle Flossem na Letní filosofické škole v Sázavě v r. 1994 .

Vytvořeno službou Webnode