Evžen Stehura

Evžen Stehura 
 
přednášky na LFŠ:
 
K Aristotelovu pojetí intelektu. (2007)
Nauka o duši Alexandra z Afrodisiady. (2008)
Pojetí svobody a nutnosti v pozdně antickém myšlení. (2009)
Vznik okcidentální vědy: kořeny moderní vědy ve středověké společnosti. (2010)
Mysl jako zrcadlo světa. Filosofie mysli a rozbití zrcadla. (2011)          
Kontinuita a pokrok. Vznik ideje pokroku. (2012)
K čemu svoboda? Společenské funkce a budoucnost idejí svobody. (2013)
Antické utopie. (2014)
Evžen Stehura:  Revoluce před revolucí, reformace před reformací? Vzpoura proti středověkému uspořádání společnosti. (2015)
Bůh hodinář: metafora stroje a původ přírodních zákonů. (2016)
 
 

26. LFŠ  2016

Evžen Stehura (FF UP):
Bůh hodinář: metafora stroje a původ přírodních zákonů.

 
Koncepce univerzálně platných přírodních zákonů stojí v samotném jádru novověké vědy. Ve svém příspěvku chci sledovat genezi myšlenky přírodního zákona. Odkud pochází představa světa jako stroje a jakou roli hrála při vzniku novověké vědy? Metafora Boha hodináře, v sedmnáctém století byla velmi vlivná, pochází ze století čtrnáctého. Hrál zde Bůh roli garanta univerzální platnosti (přírodního) zákona?
Vytvořeno službou Webnode