Bohuslav Rudolf

Bohuslav Rudolf
 
přednášky na LFŠ:
 
Filosofické aspekty kryptologie. (2006)  
Nepředpojatost v zenu a moderní fyzice. (2012)
Kvantové počítače. (2013)
Hledání řádu mikrosvěta. (2014)
Multiverza současné fyziky. (2016)
 
 

26. LFŠ  2016

Bohuslav Rudolf (MFF UK):  Multiverza současné fyziky.

Podle současné fyziky žijeme spíše v "multiverzu" než v "univerzu" a to dokonce v několika různých smyslech: interpretace kvantové fyziky v rámci teorie mnoha (paralelních) světů, multiverzum v rámci teorie superstrun, inflační kosmologické modely, simulované vesmíry a další. Dotkneme se i řešení paradoxů cestování časem v rámci paralelních světů kvantové teorie.
 
 
Vytvořeno službou Webnode