Petr Rohel

Petr Rohel
 
přednášky na LFŠ:
 
Dialog s islámem a světová ekonomie. (2006)  
Kritika a možné alternativy k současnému kapitalismu jako inspirace k vývoji křesťanství. (2008)
Alternativy současných krizí z pohledu etiky, ekonomiky a ontologie. (2010)
Některé problémy současné ontologie a kritika kapitalismu. (2011)
Od tao k ontologii 21. století. (2012)
Od Buddhy a Nágardžuny k nové ontologii Egona Bondyho. (2013)
Hledání pojetí řádu u Karla Flosse. (2014)
Současná kritická teorie o transformaci kapitalismu. (2015)
Analýza univerza k knize "Príběh o příběhu" Egona Bondyho. (2016)
 
 

26. LFŠ  2016

Petr Rohel (Ostrava):  Analýza univerza v knize Příběh o příběhu Egona Bondyho.

Referát se bude zabývat interpretací kategorie univerzum v koncepci nesubstanční ontologie v Bondyho práci Příběh o příběhu, vysvětlena bude také problematika sebeidentity skutečnosti, svobody a některým aspektům vývoje současné společnosti v souvislostech s výkladem nesubstanční ontologie. 
 
 

25. LFŠ  2015

Petr Rohel (Ostrava):  Současná kritická teorie o transformaci kapitalismu.

V úvodní části bude nejstručněji charakterizována kritická teorie (Frankfurtská škola) a obecně problematika transformace kapitalismu. Dále bude sevřeně analyzována část díla Williama Robinsona a kniha Ilony Švihlíkové Přelom. Následovat bude výklad knihy Marka Hrubce Od zneuznání ke spravedlnosti, především problematika globálních chudých a vlastnictví. Největší část přednášky bude věnována části prací Michala Hausera. Především půjde o knihu Cesty z postmodernismu se zaměřením na otázky kritičtějšího výkladu postmodernismu a především problematiku proměn instrumentálního rozumu.  V závěru budou některá tato témata srovnávána s dílčími analýzami autora přednášky.
 
 
Vytvořeno službou Webnode