Aleš Prázný

  
    Aleš Prázný (FF UPCE)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přednášky na LFŠ:
 
Revoluce jako úvod do politiky – k pojmu revoluce u Arendtové. (2015)
Jaspersova trojí kritika univerzity. (2016)
 
 

25. LFŠ  2015

Aleš Prázný (FF UPCE):
Revoluce jako úvod do politiky – k pojmu revoluce u Arendtové.

Co je vlastně revoluce? Čím je tento fenomén pro člověka? Co znamená žít ve světě, který nejen z revolucí vzešel, ale s nímž revoluce rovněž otřásají? Pro Arendtovou je revoluce v politické rovině spojena se zápasem o svobodu, a v tomto smyslu jde o nastolení politického řádu svobody. Proto upozorňuje na to, že o revolucích je možné mluvit až od 18. století. Revoluce jsou pro Arendtovou jedinými politickými událostmi, které nás staví přímo do středu dějin a konfrontují nás s novým počátkem.
 

26. LFŠ  2016

Aleš Prázný (FF UPCE):  Jaspersova trojí kritika univerzity.

Karl Jaspers představil svou koncepci univerzity ve třech různých spisech stejného názvu: Idea univerzity. Tyto spisy vyšly v rozmezí 40 let a Jaspers v nich rozpracovává ideu univerzity jako jednotu vědy a výuky. Příspěvek se rovněž zaměří na historicko-politické souvislosti Jaspersovy tvorby. 
 
Vytvořeno službou Webnode