Jiří Michalík

Jiří Michalík
 
přednášky na LFŠ:
 
Keplerův geometrický Bůh. (2008)
Adamův jazyk a Mojžíšova filosofie. (2009)
Faustovské apokalypsy I.: milenaristické kořeny moderní vědy. (2010)
Faustovské apokalypsy II. (2011)
Filosofický mýtus o Demogorgonovi. (2012)
The Emergence of the Modern Science and the Apocalyptical Visions. (2013)
Řád přírody a řád umění. (2014)
Jung, Pauli a vědecká revoluce. (2015)
Univerzita univerza. Pozdně renesanční obrazy přírody. (2016)
 

26. LFŠ  2016

Jiří Michalík (FF UP):
Univerzita univerza. Pozdně renesanční obrazy přírody.

 
V 16. a v první polovině 17. století se rozvinulo metaforické zobrazování přírody. Ve svém příspěvku budu konfrontovat alchymickou a hermetickou imaginaci s imaginací filosofickou a vědeckou. Budu analyzovat nejznámější metafory přírody: škola, kniha, krásná žena – bohyně, bůh Pan a jejich didaktickou a explikační funkci. Analýza těchto metafor umožní lépe pochopit přechod od vitalistického vnímání přírody jakožto moudré učitelky k jejímu pochopení jakožto pasivního objektu lidského poznání.
 
Vytvořeno službou Webnode