Miroslav Holeček

Holeček Miroslav 
 
přednášky na LFŠ:
 
Diskuse nad knihou P. Vopěnky Meditace o základech vědy. (2002)
Co jsou „veličiny“? (2003)
Síla a energie. (2004)
Vynoření času z prostoročasu. (2005)
Přirozený svět a fyzikální popis. (2006)  
…Ale žijeme v neeukleidovském světě! Proč? (2007)
Horizonty fyzikálních modelů. (2008)
Horizonty fyzikálních modelů. (2010)
Šipka času - mezi matematikou a fyzikou. (2011)
 
 
Vytvořeno službou Webnode