Miroslav Dočkal

Miroslav Dočkal
 
přednášky na LFŠ:
 
Řád, zákony, chaos a determinismus. (2014)
Je evoluce metafyzickou, nebo přírodovědnou teorií? (2015)
Univerzum a multiverzum. (2016)
 
 

26. LFŠ  2016

Miroslav Dočkal (FF UP):  Univerzum a multiverzum.

Tradiční pojem univerza jako všeho, co existuje, či alespoň všeho imanentního, byl dlouho ztotožňován s naším vesmírem. Co do tohoto pojetí vnáší koncepce multiverza: existence mnoha vesmírů různých typů? Co tyto vesmíry spojuje, jak je tomu s prostorem, časem a kauzalitou mezi nimi, a podléhají nějakým společným zákonům - přírodním, či přinejmenším logickým? Pokud o vysvětlení z pozice modálního determinismu, inspirovaný fyziky Hughem Everettem, Maxem Tegmarkem a Brianem Greenem, spolu s modálním platonismem Davide Lewise.

 

25. LFŠ  2015

Mirek Dočkal (FF UPOL):  Je evoluce metafyzickou, nebo přírodovědnou teorií?

Rozdíl mezi metafyzickými a empirickými (přírodovědnými) teoriemi bývá popisován jako zásadní: metafyzické teorie jsou opřeny o princip sporu a činí si nárok vyvrátit všechny konkurenční teorie o téže věci, empirické teorie jsou spíše jen návrhy, jak věci popsat, a nárok vyvrátit své dosud neznámé budoucí konkurenty si nečiní, podléhají popperovské vyvratitelnosti. Úkolem přednášky bude ukázat, že tento rozdíl není tak striktní. Hlavním příkladem bude koncepce logické nutnosti evoluce, jak ji předkládá Vladimír Havlík, řeč ale přijde i na metafyzické a empirické rysy koncepcí multiverza.
 

 

Vytvořeno službou Webnode