Tomáš Daněk

Tomáš Daněk 
 
přednášky na LFŠ:
 
Meditace Hannah Arendtové nad povahou přírodovědných poznatků. (2012)
Co dál s trvale udržitelným rozvojem? (2013)
K životu a dílu Zdeňka Neubauera (1942-2016). (2016)

26. LFŠ  2016

Tomáš Daněk (PřF UPOL):  K životu a dílu Zdeňka Neubauera (1942-2016).
 
Vytvořeno službou Webnode