Boris Cvek

Boris Cvek 
 
přednášky na LFŠ:
 
Číslo jako jeden z nástrojů odbožštěného člověka. (2009)
R. Rorty filozof: Zrcadlo dvakrát rozbité, jednou o darwinismus. (2011)
Bigotní rozbíjení bigotnosti: kulturní pragmatismus R. Rortyho. (2011)
Originalita a novost jako změna světa: proč jsme odsouzeni k pokroku? (2012)
Sobecký gen a racionální design léčiv: krize dnešní biologie. (2013)
Řadit se do řádu a neřád: emoce a obrazy světa. (2014)
Matematika v pozemské přírodní vědě a v řemeslech. (2015)
Univerzální poznání a objektivita přírodních věd. (2016)
 

26. LFŠ  2016

Boris Cvek (PřF UP):  Univerzální poznání a objektivita přírodních věd.

Objektivita poznání přírodních věd bývá intuitivně spojována s univerzálností jejich teorií, s představou přírodních zákonů, které přírodní vědy odkrývají. Nakolik je ale realistické předpokládat, že člověk jako živočich, pocházející z evolučního procesu, může odkrývat přírodní zákony – nebo že vůbec může objevit, že nějaké přírodní zákony existují? Je-li věda historický proces, který dělají reální lidé, jsou její univerzální teorie vždy jen idealizované, provizorní, na dané kulturní situaci závislé konstrukty, to platí i pro představu přírodních zákonů. Objektivita přírodních věd není v jejich dočasných teoretických představách o světě (ty jsou naopak naprosto závislé na dané kultuře, ve které vznikly), ale v reprodukovatelnosti jejich experimentů, které zůstávají v platnosti i po pádu univerzálních teorií a které lze celkem dobře uplatňovat napříč kulturami v podobě technologií nebo léků. 
 
 

25. LFŠ  2015

Boris Cvek (PřF UPOL):  Matematika v pozemské přírodní vědě a v řemeslech.

Význam matematiky v přírodních vědách je tradičně spojován s nebeskou mechanikou jako popisem přírody. Cílem přednášky bude ukázat, že tímto způsobem matematika slouží spíše metafyzickým než přírodovědným účelům, pokud u přírodních věd nejde tolik o popis přírody jako o predikci výsledku experimentů. Jako příklad uplatnění matematiky v pozemské, experimentální přírodní vědě, bude použita termodynamika a její zacházení s matematickou idealizací. Na závěr bude učiněn pokus spojit termodynamické nebo obecně pozemské přírodovědné myšlení a průmyslovou využitelnost přírodních věd s přístupem k matematice u středověkých řemeslníků.

 

[prezentace přednášky]

Vytvořeno službou Webnode