Ivan Chvatík

  
    Ivan Chvatík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přednášky na LFŠ:
 
Další pokus o uvedení do Aristotelovy nauky o pohybu. (2004)
Úvod do Heideggerova pojetí času. (2005)
Platón: O přirozenosti přirozených čísel a Euklidova světa. (2006)  
O čem promlouvá filosofie? (2007)
Řecké mathéma podle Heideggera. Odkud se vzala matematika? (2008)
Logické principy myšlení a matematika. (2010)
Problém inteligence aneb dvojí druh apriorního poznání v Platónových dialozích. (2011)
 
 
 
Vytvořeno službou Webnode