Radek Chlup

Radek Chlup 
 
přednášky na LFŠ:
 
Proklos – život, dílo, poselství. (Proklovské tridum, 2010)
I. Proklos jako součást a vyvrcholení antického platonismu. 
II. Stěžejní rysy Proklovy metafyziky a jejich stopy v dějinách filosofie. 
III. Význam Proklova odkazu pro tvůrčí řešení současné náboženské otázky. 
 
Univerzální filosofický systém v novoplatonismu. (2016)
 

26. LFŠ  2016

Radek Chlup (FF UK):  Univerzální filosofický systém v novoplatonismu.

Antická filosofie se obecně mnohem více než filosofie moderní snažila všechny typy filosofického a vědeckého zkoumání propojit v jeden systém, nejdůslednější však v tomto úsilí byli až novo-platonici. Přednáška jejich univerzalistický projekt představí a pokusí se zhodnotit jeho výhody a nevýhody. 

 

Vytvořeno službou Webnode