XXIV. Letní filosofická škola                                         (2014Dub n. Moravou            [program pdf]

Idea řádu v minulosti a současnosti

29. 6.
Úvodní slovo (Pavel Floss) 
Karel Floss:  Řád jako ústřední idea Západní civilizace.      
Elisabeth Blum:  Order: Divine and Human in St. Augustine.   
Paul Richard Blum:  Giordano Bruno between Lullism and Transcendental Logic.  

30. 6.
Evžen Stehura:  Antické utopie.
Jiří Michalík:  Řád přírody a řád umění.
Daniel Heider:  Projevy řádu v Suárezově psychologii.
Boris Cvek:  Řadit se do řádu a neřád: emoce a obrazy světa.
Petr Dvořák:  Lze myslet jiný řád než ten, který aktuálně existuje?

1. 7.
Jaroslav Peregrin: Řád jako ekologická nika druhu Homo sapiens.
Miroslav Veverka: Řád jako produkt autopoiéze.
Jiří Grygar: Chemické dogma vesmíru.
Ivan Havel: Paměti introspektora.
Bohuslav Rudolf: Hledání řádu mikrosvěta.

2. 7.
Petr Pavlas: Hledání řádu v knize světa: od přírodního symbolismu k moderní vědě?
Pavel Lomička: Řád vědy: O (ne)smyslu klasifikace vědních oborů.
Juraj Sekereš: Vládne dnešní biologii vůbec nějaké paradigma?
Roman Figura: Estetický řád v ptačí říši.

3. 7.
Martin Škabraha: Neviditelná ruka trhu a řád nebes.
Petr Rohel: Hledání pojetí řádu u Karla Flosse.
Ondřej Lánský: Fanonovské konstelace postkoloniálního myšlení.
Ilona Švihlíková: Ekonomické krize a systémové teorie.
Stanislav Heczko: Finanční krize a vztah ekonoma a věřícího křesťana.

4. 7.
Filip Karfík: Řád (taxis) a neřád (ataxia) v Platónově Timaiu.
Lenka Karfíková: Augustinův dialog De ordine.
Lubomír Soukup: Hledání kosmického řádu: od starověkého tápání přes Keplerovo nalézání až do nitra mikrokosmu.
Karel Šebela: Od řádu přírody k řádu logiky?
Miroslav Dočkal: Řád, zákony, chaos a determinismus.

5. 7.
Marie Větrovcová: Pouť a obraz řádu: vznik středověkého arabského kalkulu.
Jiří Motl: Temná noc duše jako odevzdání se božímu řádu.
Filip Němeček: Řád a chaos v životě křesťana se zkušeností s psychózou.
Jan Kapusta: Pouť a (re)konstrukce řádu u současných Mayů.

Garanti a moderátoři jednotlivých bloků: P. Floss, J. Makovský, P. Rohel, J. Motl.

 

Vytvořeno službou Webnode