26. LFŠ 2016

Jaroslav Franc (CMFT UP): Univerzalistické paradigma Koránu: od bajt al-hikma k univerzitě.

Jediný Bůh islámu, jediná zjevená kniha a její exkluzivní dějinné nároky se staly implicitním východiskem pro rozpracování univerzalistických nároků muslimských teologů a právníků od sedmého století do současnosti. Diskuze byla vedena především v kontextu helénské kultury. Přednáška prezentuje prvotní rozpracování této myšlenky v syrsko-arabském prostředí a především důsledky rané diskuze pro současnou právní a teologickou rozpravu v univerzitním prostředí.

[prezentace přednášky]

26. LFŠ 2016

Jaroslav Franc (CMFT UP):  Islám, migrující rodiny a mezináboženský dialog v apoštolské exhortaci Amoris laetitiae papeže Františka.

Problematika migrace, její dopad na rodinný život a náboženské vyznání migrujících muslimů jsou nedílnou součástí pastoračních aktivit katolické církve. Dokument Amoris laetitiae přichází s tvrzením, že život rodiny je privilegovaným místem pro mezináboženský dialog. Zároveň také upozorňuje na limity dialogu náboženství a kultur v současné Evropě. Základní axiomy mezináboženských vztahů stanovené v šedesátých letech dvacátého století v katolické církvi získaly v dokumentu nový praktický rozměr, který se stává inspirací i pro sekularizovanou společnost.

[prezentace přednášky]

Vytvořeno službou Webnode