1. – 10. 7. 2016; Dub n. Moravou

Téma 26. ročníku LFŠ (2016):
 
Univerzalismus: univerzita, univerzum, univerzalita.
V roce 300. výročí od úmrtí G. W. Leibnize a 40. výročí od úmrtí M. Heideggera.
 
 

Pavel Floss:  Úvodní slovo k 26. Letní filosofické škole.   ( zde)

Mimořádně je první část LFŠ 2016 věnována životu a dílu doc. Dr. KARLA FLOSSE (filosofa, bývalého vysokoškolského pedagoga, senátora a zakladatele LFŠ) jako příspěvek k oslavě jeho devadesátých narozenin.
 MIMOŘÁDNÝ BLOK k jubileu KARLA FLOSSE    (garant P. Floss)  [ ZDE rozklikni samostanou stránku bloku]

pronesení zdravic k 90. narozeninám doc. Karla Flosse   
               - Tomáš Nejeschleba, vedoucí Katedry filozofie FF UP v Olomouci (zastoupen dr. Karlem Šebelou)
               - Miroslav Vaškových, ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě
               - Jakub Brdíčko, Gymnázium Ústí nad Orlicí, za komunitu Letních filosofických škol

Helena Pavlincová:  Nad filosofickými meditacemi Karla Flosse.  
Erwin Schadel:  "Triadistik" als wichtiges Theorem im Denken des Karel Floss.  
                         Versuch einer konstruktiv-kritischen Betrachtung. 
Jiří Hanuš:  Český intelektuál ve 20. století.
  
Jan Černý:  Politické myšlení Karla Flosse.  

 

 

FILOSOFICKO-HISTORICKÝ BLOK:        (garant P. Floss)  
Povaha a smysl univerzity
Karel Floss:  Univerzum a univerzita. 

Jiří Chotaš:  Schleiermacher a Humboldt o poslání univerzity. 
Daniel Soukup:  Newmanův sen o ideji univerzity. 
Aleš Prázný:  Jaspersova trojí kritika univerzity. 
Jaroslav Franc:  Univerzalistické paradigma Koránu: od bajt al-hikma k univerzitě. 

 

od 19:00 setkání s předním československým historikem Vilémem Prečanem
   (V úvodu setkání pronese V. Prečan referát na téma Československo 1968: naděje a zklamání.)
  

---

Lubor Kysučan:  Ekumena na antický způsob – úzkost i naděje.   
Jiří Michalík:  Univerzita univerza. Pozdně renesanční obrazy přírody.  
Evžen Stehura:  Bůh hodinář: metafora stroje a původ přírodních zákonů.  
Bohuslav Rudolf:  Multiverza současné fyziky.  

(garant Evžen Stehura)                                                
Petr Dvořák:  Univerzalita logických zákonů: případ principu vyloučeného třetího.
  
Miroslav Dočkal:  Univerzum a multiverzum.  
Boris Cvek:  Univerzální poznání a objektivita přírodních věd.  
Radek Chlup:  Univerzální filosofický systém v novoplatonismu.  
 

 FILOSOFICKÝ A MATEMATICKÝ BLOK:        (garant J. Makovský)    

Univerzum v novověkém myšlení – 300. leté výročí G.W. Leibnize
Jan Palkoska:  Leibnizův princip postačujícího důvodu.
  
Martin Škára:  Princíp dostatočného dôvodu versus der Satz vom Grund                                         (Leibniz a/alebo Heidegger).  
Jan Makovský:  Labyrint kontinua a matematizace přírodní filosofie.  
Pavel Čoupek:  Matematika v přírodních vědách.  
Lubomír Soukup:  O roli přesné matematiky v nejistém světě kolem nás.  
DISKUZE o úloze matematiky ve vědě o přírodě (P. Čoupek, L. Soukup, J. Makovský, B. Cvek)

 
 BLOK POLITICKÉ A SOCIÁLNÍ FILOSOFIE:        (garant O. Bureš)    
Hodnotový univerzalismus a politická východiska
Daniel Kroupa:  O univerzalitě evropských hodnot.  

Lenka Naldoniová:  Machiavelliho „amorální“ politika.  

Michal Rigel:  Kulturní universálie a válka aneb válka jako kulturní universálie?  
Petr Rohel:  Analýza univerza v knize Příběh o příběhu Egona Bondyho.  
Pavel Barša:  Evropský univerzalismus a jeho vyloučení.  
Ondřej Lánský:  Proměny moci liberálního řádu.  
Stanislav Holubec:  Otázka orientalizmu, eurocentrizmu a univerzalizmu  
                             v českém myšleni po roce 1989.  

PANELOVÁ DISKUZE přednášejících bloku politické a sociální filosofie moderovaná M. Škabrahou   

 

 RELIGIONISTICKÝ BLOK:          (garant Jiří Motl)    

Univerzalita a náboženství: Islám a Evropa 
Klára Popovová:  Komu věří české konvertitky?: Konverze mladých Češek k islámu
                           a jejich zdroje informací o novém náboženství.
  

Miroslav Libicher:  Česká islamofobie a její diskurzivní strategie.  
Jaroslav Franc:  Islám, migrující rodiny a mezináboženský dialog v apoštolské
                         exhortaci Amoris laetitia papeže Františka.
  

Ivana Recmanová:  Intersekcionální přístup ve výzkumu muslimů.  
Lenka Zilvarová:  Islámský fundamentalismus a jeho mediální prezentace.  
Jiří Motl:  Zpráva z pobytu na Islámské teologické fakultě v Istanbulu.  
Jan Frei:  Súfismus a Rahnerova mystika všedního dne.  
Lenka Krejčová:  Simulační hra "V našem městě se má stavět mešita?!"  

+ Tomáš Daněk:  K životu a dílu Zdeňka Neubauera (1942-2016).  

 

-------------------------------------------------------
Doprovodný program LFŠ 2016:
1.7. (Pá.) Slavnostní varhanní koncert – na závěr dne věnovaného 90. narozeninám doc. Karla Flosse –varhaníka u sv. Mořice v Olomouci Karla Martínka se uskuteční v poutním kostele Očišťování Panny Marie v Dubu n.M. (Na programu skladby: J. S. Bacha, L. Boëllmanna, E. Gigouta, J. Alaina.), v 19:00.
7.7. (Čt.)  Promítání filmu: Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí (H. Všetečková, ČR 2015). 
  
9.7. (So.)  Arteterapeutický workshop, vedou Anna Motlová a Jiří Motl, dopoledne.
Malování v plenéru, během LFŠ bude možnost poskytnutí barev a společného malování v plenéru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 Fotografie z 26. LFŠ 2016.

 

Plakát XXVI. LFŠ 2016. (V roce 300. výročí G.W. Leibnize)

Vytvořeno službou Webnode