XXII. Letní filosofická škola                                     (2012)  Dub n. Moravou   [program pdf]

Nové počátky

1.7.
Pavel Floss: Úvodní slovo.
Jan Kornek: Úvodní slovo.
Karel Floss: Filosofická teologie Richarda Swinburnea                                                                                                                     – netušené možnosti dialogu mezi teologiía filosofií.
Paul Richard Blum: Why did God rest at Seventh Day?
Boris Cvek: Originalita a novost jako změna světa: proč jsme odsouzeni k pokroku?

Varhanní koncert v poutním kostele Očišťování Panny Marie.

2. 7.
(dopoledne)
Seminář Karla Flosse k problematice Swinburneovy filosofické teologie a smyslu jeho díla v současném filosoficko-teologickém diskurzu. Zájemcům se doporučuje, aby se na seminář připravili četbou Swinburneovy knihy Bůh jako vysvětlení s předmluvou Stanislava Sousedíka.

(odpoledne)
Bohuslav Rudolf: Nepředpojatost v zenu a moderní fyzice.
Matyáš Müller: Technošamanismus: očarování technologie.
Anna Vaněčková: Pocity viny.
Petr Klásek: Křesťanství a zen.

3. 7.
Stanislav Komárek: Všeobecná náboženská vyhladovělost aneb Adhán z ochozu Svatovítské mešity?
Petr Přikryl: Sekularizace.
Mikuláš Tichý: Schizofrenie jako přechodový rituál.
Jiří Motl: Nietzsche a buddhismus.

4. 7.
Lenka Krejčová: Mučednictví v islámu.
Ruth Weinigerová: Proměny vnímání kříže.
Petr Rohel: Od tao k ontologii 21. století.

5. 7.
Vojtěch Kovář: Bytí jako nový počátek geometrie.
Pavel Coupek: Neformální úvod do teorie množin.
Filip Jaroš: Možnosti a limity nematematické vědy o živém.

6. 7.
Karel Lenhart: Některé principy moderní biologie.
Jan Makovský: Pohyb a kontinuum.
Filip Grygar: Bohrova idea komplementarity jako epistemologický rámec pro 21. století.

7. 7.
Daniel Zeman: Střední horizonty.
Michal Andrle: (Whiteheadova) metafyzika nového.
Tomáš Daněk: Meditace Hannah Arendtové nad povahou přírodovědných poznatků.
Eva Šnevajsová: Nové založení etiky ctností u E. Anscombe.

8. 7.
Jan Štěpán: Logika vs. filozofie - moje konfese.
Petr Dvořák: Logika a filozofická teologie.
Ludmila Dostálová: Není axióm jako axióm.
Marie Větrovcová: Poincarého kritika formální logiky.

9. 7.
Karel Šebela: Kant vs. základy moderní logiky.
Evžen Stehura: Kontinuita a pokrok. Vznik ideje pokroku.
Jiří Michalík: Filosofický mýtus o Demogorgonovi.

Ve dnech 7. a 8. července se bude od 10:00 do 12:00 konat četba latinských dopisů Abaelarda a Heloisy.

 

Vytvořeno službou Webnode