XXI. Letní filosofická škola                              (2011Centrum Prokopios, Sázava    [program pdf]  [plakát

V roce 500. výročí pařížského vydání díla Erasma Rotterdamského                                                 
Μωρίας Εγκώμιον - Stultitiae Laus (Chvála Bláznivosti).

I. K VÝROČÍ ERASMA ROTTERDAMSKÉHO    (1.–3.7.)
Garant: P. Hošek

        K. Floss: Erasmus a jeho doba.
        V. Machálek: Renesanční Evropa a islám.
        I. O. Štampach: Renesance a reformace, dvojí pokus o obnovu křesťanství.
        P. Hošek: Erasmus Rotterdamský a Hans Küng.
        J. Král: Spojená religiózní iniciativa.

II. PŘEDNÁŠKY A CVIČENÍ K DĚJINÁM FILOSOFIE    (4. –7.7.) 
1.  Seminář: M. Heidegger – Was heisst Denken?              

        Garant: K. Floss  
        Kritická četba uvedeného Heideggerova díla s pokusem o první překlad do českého jazyka. Srovnávat                se bude německý originál s anglickým a francouzským překladem. Záštitu nad touto aktivitou přislíbil                náš přední znalec Heideggerova díla Dr. Ing. Ivan Chvatík.
2.  Přednášky
        J. Michalík: Faustovské apokalypsy II.
        P. Rohel: Některé problémy současné ontologie a kritika kapitalismu.
        K. Šebela: K (sebe)pojetí logiky jako tradiční filosofické disciplíny.
        Z. Parusniková: David Hume, filosof dvou tváří.
        J. Raichl: Od Kosmických písní J. Nerudy k jedné bláznivé domněnce.

III. PRAGMATISMUS A JEHO KONSEKVENCE    (8. –9.7.)
Garant: M. Škabraha

        B. Cvek: Bigotní rozbíjení bigotnosti: kulturní pragmatismus R. Rortyho.
        M. Škabraha: Humanistický relativismus Karla Čapka.
        B. Cvek: R. Rorty filozof: Zrcadlo dvakrát rozbité, jednou o darwinismus.
        E. Stehura: Mysl jako zrcadlo světa. Filosofie mysli a rozbití zrcadla.

IV. MEDITACE O ZÁKLADECH VĚDY XI.:                 (10.–13.7.)                                            [program pdf]
POVSTÁVÁNÍ ‒ ÚVAHY O JEVECH MEZI ZROZENÍM A UCHOPENÍM
Garant: T. Daněk
        I. M. Havel: Spekulace o proto-protomatematice.
        A. Matoušek: Danost světa a první pojmy vědy.
        M. Holeček: Šipka času - mezi matematikou a fyzikou.
        P. Krtouš: Apriornost matematiky.
        I. Chvatík: Problém inteligence aneb dvojí druh apriorního poznání v Platónových dialozích.

        F. Slanina: Metafyzická propast mezi dobrou a špatnou matematizací.
        J. Fiala: Dá se vůbec něco matematizovat?
        Z. Kratochvíl: Od pozorování k měření.

        K. Trlifajová: Logika jako matematizace myšlení.
        J. Romportl: Pojednání o lidech a přízracích povstávajících na množství.
        F. Jaroš: Uchopení zvířecího chování aneb zrození etologie.
        M. Benediktová Větrovcová: Povstávání matematiky.

        P. Vopěnka: Konečně vycházející Calculus infinitesimalis pars secunda.
        Z. Neubauer: Mějte se! O Přirozenosti jevu, vjemu a vědění...

        K. Floss: Závěr XXI. Letní filosofické školy.

 
XVI. Malířská škola vidění Radoslava Kutry    (3.– 9.7.)
Garantky: D. Windlin – Z. Daajová
- malování a konzultace
- přednášky:
         D. Windlin: Malířské práce Kunstseminaru Luzern.
         K. Rutheford-Pindi: Na cestě k abstrakci.
- vernisáž obrazů namalovaných v Sázavě, vstupní hala kláštera v Sázavě; hraje: Jazzové trio z Prahy.    
 

 

 

 

Vytvořeno službou Webnode