(jubilejní)

XX. Letní filosofická škola                               (2010Centrum Prokopios, Sázava    [program pdf]

V roce 1600. výročí narození novoplatonika Prokla (410-485).                                                                    
Pozvání na XX. Letní filosofickou školu v Sázavě přijal též p. exprezident Václav Havel,                                                 byť jeho účast vzhledem k jeho značné vytíženosti není jistá.

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA XX. LFŠ:
      K. Floss: Novoplatonismus a křesťanství – zvl. k nové knize B. Suchla Dionysios Areopagita.

I. KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÝ DIALOG    (3.–6. 7.)
Garanti: I. O. Štampach – E. Janáčová
         A. Borzič: Představení Společnosti křesťanů a židů.
         I. O. Štampach: Židovsko-křesťanské vztahy v širší souvislosti abrahámovské ekumeny.
         V. Machálek: Postoje českých křesťanů k holocaustu.
         P. Hošek: K aktuálnímu vývoji židovsko-křesťanských vztahů (Berlínská deklarace).
         E. Janáčová: Výtvarné reprezentace židů ve středověku.
         Dále byli pozváni: V. Tydlitátová, A. Chalupa, M. Čejka, J. Levitner

II. MEDITACE O ZÁKLADECH VĚDY – PO DESETI LETECH    (7.–10.7.)                       [program pdf]
JUBILEJNÍ BILANCOVÁNÍ
Garant: T. Daněk
         P. Vopěnka: Meditace o základech vědy po 10 letech.
         P. Zlatoš: Ťažký údel géniov mimo hlavného prúdu a alternatívna teória množín.
         K. Floss: K základům vědění u Prokla a Eukleida.

         (1. reflexe meditací)
         O prozření + O fundamentální triádě
         I. Blecha: Poznámky k fenomenologickým základům vědy.
         I. Chvatík: Logické principy myšlení a matematika.
         B. Balcar: Mariánské výkřiky na počest prof. Petra Vopěnky.

         (2. reflexe meditací)
         O množstvích + Neostrost a nekonečno
         P. Vopěnka: Spojité a diskrétní.
         E. Gajdoš: Jevy povstávající na množství a fyzikální geometrie prostoročasu.
         J. Romportl: Neostrá přirozenost umělého myšlení.

          (3. reflexe meditací)
          O novověké vědě evropské
          M. Holeček: Horizonty fyzikálních modelů.
          I. M. Havel: Počítači a počítače.
          J. Fiala: Descartova geometrie.
          Z. Neubauer: Místo podoby… aneb spět nazpět z nadsvětí na svět.

III. KE KOŘENŮM NOVOVĚKÉ VĚDY    (11. 7.)
Garant: E. Stehura
         J. Michalík: Faustovské apokalypsy: milenaristické kořeny moderní vědy.
         E. Stehura: Vznik okcidentální vědy: kořeny moderní vědy ve středověké společnosti.
         J. Raichl: Fenomén stopy a Platónova duše světa.
         P. Rohel: Alternativy současných krizí z pohledu etiky, ekonomiky a ontologie.

IV. TRIDUUM K ŽIVOTU A DÍLU NOVOPLATONIKA PROKLA 
Garant: K. Floss
R. Chlup: Proklos – život, dílo, poselství.
12.7           Proklos jako součást a vyvrcholení antického platonismu.
13.7           Stěžejní rysy Proklovy metafyziky a jejich stopy v dějinách filosofie.
14.7           Význam Proklova odkazu pro tvůrčí řešení současné náboženské otázky.

 


XV. Malířská škola vidění Radoslava Kutry    (3.–11.7.)
Garantky: D. Windlin – Z. Daajová
- malování a konzultace
- přednášky:
         D. Windlin, K. Rutheford: Srovnání českého a francouzského impresionismu.
         D. Windlin, K. Rutheford: Radoslav Kutra a Christiane Kutra-Hauri a jejich tvorba.
- vernisáž obrazů namalovaných v Sázavě, vstupní hala kláštera v Sázavě

Vytvořeno službou Webnode