XIX. Letní filosofická škola                              (2009)  Centrum Prokopios, Sázava      [program pdf]
V roce 20. výročí sametové revoluce                                                                                                              

I. SEKULARIZACE A POSTSEKULARISMUS    (2.–3.7.)
(K iniciativám Jürgena Habermase)
Garant: K. Floss
                K. Floss: Co znamená postsekularismus.
                P. Hošek: Sekularizace v rozhovoru teologie a sociologie.
                I. O. Štampach: Kritika náboženství a reakce náboženství na ni.
                V. Machálek: Analytická psychologie a sekularizace.
                Celodenní diskusní blok k tématům předneseným v předchozím dni.

II. K OTÁZCE SVOBODY A NUTNOSTI    (4.–5.7.)
Garant: E. Stehura
                M. Petrů, L. Zámečník: Svoboda vůle v současné vědě a filosofii.
                E. Stehura: Pojetí svobody a nutnosti v pozdně antickém myšlení.
                K. Šebela: Problematika determinismu v dějinách logiky.
                J. Michalík: Adamův jazyk a Mojžíšova filosofie.
                J. Motl: Duševní nemoc jako zrcadlo společnosti.

III. DVACET LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE    (5.7.)
Garant: P. Floss
                M. Škabraha: Tři stezky (ke) komunismu.
                M. Szilvási: Vítězové a poražení transformace. Sociologická analýza.
                Dialogy k problematice nedogmatické ekonomie, etiky a moderního křesťanství.

IV. K VÝZNAMU F. SUÁREZE    (6.7.)
Garant: D. Heider
                D. Heider: Suárez a jeho metafyzika.
                D. Svoboda: Suárez o povaze počtu.
                D. Peroutka: Suárezovo pojetí esence a existence.
                D. D. Novotný: Suárezův vliv a význam pro raně novověkou filosofii.

V. Meditace o základech vědy IX.:      (7.-10.7.)                                  [program pdf]
FILOSOFIE ČÍSEL
Garanti: M. V. Hanzelín, T. Daněk, J. Romportl
                M. V. Hanzelín - úvodní slovo k obsahu letošního ročníku.
                P. Vopěnka: Eukleidovské pokračování nejen o číslech (reálných i racionál.). Ke knize V. a VI.
                P. Kůrka: Eukleidův algoritmus v Platónových dialozích.
                I. M. Havel: Prvočíselná dvojčata.
                Ivan Chvatík a jeho příspěvky do diskuse

                V. Kolman: Idea, číslo, pravidlo.
                K. Trlifajová: Ve stínu paradoxu (ke knize Vojtěcha Kolmana).
                J. Hvorecký: Čísla a významy (Hranice inferencializmu).
                Petr Vopěnka, Ivan Chvatík a jejich příspěvky do diskuse.

                J. Fiala: Reálná čísla nejsou čísla; natož reálná.
                E. Gajdoš: Articuli adversus mathematicos… atque philosophos.
                F. Jaroš: Čísla, matematično a novověká přírodní věda.

                A. L. Šizling: Jak se žije číslům v ekologii (Co nám vnímání čísel bere, a co naopak dává).
                M. Benediktová: Fenomenologický exkurs v analytické filosofii.
                B. Cvek: Číslo jako jeden z nástrojů odbožštěného člověka.

11. 7        J. Raichl: Kosmologie a čísla.

 

XIV. Malířská škola vidění Radoslava Kutry    (5.– 12.7.)
Garantky: D. Windlin – Z. Daajová
- malování a konzultace
- přednášky:
                 R. Kutra (čte. Z. Daajová): Malířskost v průběhu dějin.
                 K. Floss: Kutrovo pojetí vztahu umění a křesťanství.
                 B. Rudolf: Úvahy k vybraným heslům Slovníku o škole vidění.
- vernisáž obrazů namalovaných v Sázavě

 

Vytvořeno službou Webnode