XVIII. Letní filosofická škola                        (2008Centrum Prokopios, Sázava     [program pdf]
V roce 80. výročí narození Hanse Künga.                                                                                        

I. HANS KÜNG A SVĚTOVÝ ÉTOS     (2. – 4.7.)
Garanti: K. Floss – P. Hošek
              K. Floss: K životu a dílu Hanse Künga.
              I. Štampach: Küngova koncepce mezináboženských vztahů ve srovnání s jinými aktivitami.
              P. Hošek: Hans Küng a náboženství.

II. VZTAH KŘESŤANSTVÍ A JUDAISMU    (5. – 6.7.)
Garant: E. Janáčová
              D. Boušek: Postavení židů v arabském světě ve středověku.
              S. Ondřejíčková: Pijut 
 středověká židovská poezie.
              M. Čejka: Izrael po šedesátce 
 ohlédnutí zpět, současnost a perspektivy.
              E. Janáčová: Ahasver 
 metafora křesťansko-židovských vztahů.

III. Meditace o základech vědy VIII.    (7. – 11.7.)                             [program pdf]
POČÁTKY A HORIZONTY MATEMATIZACE VE VĚDĚ
Garanti: M. Hanzelín – T. Daněk
              M. V. Hanzelín a T. Daněk 
 úvodní slovo k obsahu letošního ročníku.
              P. Vopěnka: Vstup algebry a aritmetiky do evropské vědy.
              J. Bečvář: Archimédovo počítání písku.
              I. Chvatík: Řecké mathema podle Heideggera. Odkud se vzala matematika?

              O. Švec: Mundus est fabula: Descartovo pojednání O světě a imaginární založení novověké                                       přírodovědy.
              I. M. Havel: Sebepopření, sebepodepření a Gödelova věta.
              Z. Neubauer: Molekulární biologie jako mathésis universalis (reformační hnutí uvnitř Vědy                                                – Monodův fundamentalistický pokus o objektivní výklad živých jsoucen dle                                                  původní Descartovy přísné řehole Vědy).

              M. Holeček: Horizonty fyzikálních modelů.
              J. Jánský: Relační mechanika a role fyzikálních prostorů.
              J. Romportl: Je umělá inteligence "hříšnou matematizací"?

              K. Trlifajová: O vizuální nerozlišitelnosti.
              P. Zamarovský: FYSIS, ARITMOS, EIDOLON a LOGOS aneb zamyšlení nad počátky racionálního                                                myšlení.
              F. Jaroš: Kolik je na světě matematik a která z nich je jazykem pravdy?

              F. Slanina: Krize evropských věd podle Simone Weilové.
              J. Zemánek: K filosofii smyslové zkušenosti (a vědy).

IV. HISTORICKÉ PARALELY    (12. – 13.7.)
Garant: E. Stehura
              J. Válka: České prohry.
              M. Škabraha: Co zůstalo z roku 1968? (koreferát)
              M. Szilvasi: Vítězové a poražení transformace (90. let).
              P. Rohel: Kritika a možné alternativy k součas. kapitalismu jako inspirace k vývoji křesťanství.

V. K PODNĚTŮM TOMÁŠE AKVINSKÉHO    (14. – 16.7.)
Garanti: S. Sousedík – P. Dvořák
              D. Peroutka: Tomášovo učení o finalitě.
              T. Machula: Tomášova psychologie.
              K. Floss: Tomáš Akvinský o konci časů.
              P. Dvořák: Nutnost.
              D. Novotný: Filozofické a teologické super-systémy barokní scholastiky.
              D. Svoboda: Tomášova koncepce transcendentální jednoty.
              Diskuse a závěr celého bloku

16.7. J. Rajchl: Proměny kosmogonie.

Práce studentů a absolventů    (12. a 13.7.)
Garant: A. Dvořák
              J. Michalík: Keplerův geometrický Bůh.
              E. Stehura: Nauka o duši Alexandra z Afrodisiady.


XIII. Malířská škola vidění Radoslava Kutry    (6.– 12.7.)
Garantky: D. Windlin 
- malování a konzultace
- přednášky:
              R. Windlin, M. Smetanová: Malířskost v průběhu dějin.
              P. Floss: Zapomenuté eseje českých autorů v renesanci a baroku.
              B. Rudolf: Hovory o škole vidění.
- promítání filmu VIDITELNÝ ČAS neobyčejný film o neobyčejné osobnosti malíře Radoslava Kutry
- vernisáž obrazů namalovaných v Sázavě

Vytvořeno službou Webnode