XVII. Letní filosofická škola                        (2007Centrum Prokopios, Sázava     [program pdf]

V roce 200. výročí vydání Hegelovy „Fenomenologie ducha“                                                                
a 100. výročí narození Jana Patočky.

K. Floss: Nadace Světový Étos a XVII. Letní filosofická škola.

ÉTOS – VÍRA – NÁBOŽENSTVÍ
Garanti: P. Hošek a K. Floss
                P. Hošek: Vývoj vztahů mezi křesťanstvím a islámem.
                I. Štampach: Projekt světového étosu vedle jiných pojetí mezináboženských vztahů.
                J. S. Trojan – M. Balabán: Ježíšův příběh – výzva pro nás.

Meditace o základech vědy VII.    (9. – 13.7.)                                     [program pdf]
Garanti: M. Holeček - T. Daněk
I. část: EUKLEIDES
                M. V. Hanzelín, T. Daněk: Úvod do Meditací o základech vědy.
                Z. Šír: Řecké matematické texty.
                J. Přibyl: Vycházejí Eukleidovy základy...
                P. Vopěnka: Význam geometrie (pro vzdělání).
                J. Fiala: Mos geometricus.
                M. Holeček: …ale žijeme v neeukleidovském světě! Proč?
                Z. Neubauer: DNA-struktura není kódovaný text aneb o negeometrické povaze genu.
                J. Slavík: Starověká geometrie zejména v Číně.
                A. Šolcová: Stoicheia a eukleidovské konstrukce.
                P. Zamarovský: Eukleidovy axiomy a dnešní fyzika.
II. část: JAN PATOČKA
                M. Bednář: Patočkovo filosofické stanovisko a základy vědy.
                J. Michálek: Ke komu promlouvá filosof? (Co říkají novináři a o čem přemýšlí myslitel).
                I. Chvatík, F. Karfík - (d i s p u t a c e): O čem promlouvá filosof?
                K. Floss: Několik poznámek k Janu Patočkovi.

15.7.  Pěší výlet do Rovné u Stříbrné Skalice s přednáškou P. Rohela k současné politologii.

                P. Dvořák: Nutnost, čas a svobodné rozhodování – logický přístup.
                J. Rajchl: Gaussovské meditace.

Práce studentů a absolventů
Garanti: R. Jurečka a E. Stehura
                P. Vohánková: Morální postoj ke světové chudobě.
                V. Machálek: Katolická církev a mezináboženský dialog.
                M. Škabraha: Machovec, Halík a meze dialogu.
                J. Motl: Je Bůh opravdu mrtev?
                E. Stehura: K Aristotelovu pojetí intelektu.


XII. Malířská škola vidění Radoslava Kutry    (1.– 7.7.)
Garantky: D. Windlin 
- malování a konzultace
- vernisáž obrazů namalovaných v Sázavě

 

Vytvořeno službou Webnode