XVI. Letní filosofická škola                             (2006Centrum Prokopios, Sázava       [program pdf]

V roce 100. výročí narození matematika Kurta Gödela                                                              
a teologa Dietricha Bonhoeffera.

MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG A NENÁBOŽENSKÉ KŘESŤANSTVÍ
Garanti: I. Štampach a P. Hošek
               I. Štamptach: Odkaz D. Bonhoeffera.
               P. Hošek: Křesťanská víra v pluralitě náboženství.
               P. Sudíková: Morální postoj ke světové chudobě.
               P. Floss: Poselství J. A. Komenského současné Evropě.


SÁZAVSKÉ MEDITACE O ZÁKLADECH VĚDY V.                                                               [program pdf]
Garant: M. Holeček – M. V. Hanzelín
               Michal V. Hanzelín a Tomáš Daněk - úvod a uvedení do Meditací o základech vědy.

               J. Fiala: Století Kurta Gödela.
               A. Šolcová: Jsou přirozená čísla opravdu přirozená?
               P. Zamarovský: O přirozenosti vakua.

               P. Vopěnka: O povaze malých přirozených čísel.
               K. Trlifajová: Hlasovací paradox.
               K. Bendová: Nepřirozené operace s přirozenými čísly.

               B. Rudolf: Filosofické aspekty kryptologie.
               I. M. Havel: Prožívání přirozenosti.
               E. Gajdoš: Příroda jakožto úsečka a číslo.
               M. Holeček: Přirozený svět a fyzikální popis.

               Z. Kratochvíl: Přirozenost si vystačí ve všem.
               A. Markoš: Průnik digitálního a tělesného.
               F. Cvrčková: Rostlina jako cizinec aneb o rozmanitosti forem a strategií života.
               K. Kleisner: Falešná přirozenost.

               I. Chvatík: Platón - O přirozenosti přirozených čísel a Euklidova světa.
               Z. Neubauer: Boží moc písma a božská moc počítačů aneb Informace o Základech Vědy 
                                        (Poselství řečníkova sebraného spisu God's Power and Computer Reason).

               Karel Floss: Tématické zakončení a zhodnocení letošních Meditací o základech vědy.  

ANALYTICKÁ FILOSOFIE A METAFYZIKA
Garant: K. Floss
               Blok přednášek, cvičení a diskusí proběhne podle dohody.
               Základní studijní text: R. Chisholm, On Metaphysics

Práce studentů a absolventů
Garant: R. Jurečka.
               E. Janáčová: Ikonická a antiikonická tradice v náboženství starověkého Izraele.
               P. Přikryl / M. Škabraha: Rozepře ekologického vědomí.
               E. Roreček: Láska a smrt v díle Hölderlina a Rilkeho.
               P. Rohel: Dialog s islámem a světová ekonomie.

8.7. Vystoupení souboru Societas incognitorum s koncertem staré hudby v kulturní síni U Martina v 19 hod.
 

XI. Malířská škola vidění Radoslava Kutry    (1.– 8.7.)
Garantky: D. Windlin 
- malování a konzultace
- vernisáž obrazů namalovaných v Sázavě

Vytvořeno službou Webnode