XV. Letní filosofická škola                          (2005Centrum Prokopios, Sázava         [program pdf]

V roce 100. výročí narození sázavského rodáka Jiřího Voskovce.                                       

SVĚTOVÝ ÉTOS A ABRAHÁMOVSKÁ NÁBOŽENSTVÍ     (4. – 6.7.)
Garanti: M. Bauschke a Ivan Štampach
              Panel tří abrahámovských náboženství
              (moderuje K. Floss)
              Uvedení: M. Bauschke
              Judaismus: rabín R. Hofberg
              Křesťanství: I. O. Štampach
              Islám: hadži R. Raczyński
              Závěrečné slovo: M. Bauschke

              I. Štampach: Abrahámovská ekuména a nové podoby mezináboženských vztahů.
              M. Bauschke: Světový étos a ekumenické hnutí dnes.
              B. Ostřanský: Súfismus jako přemostění mezi islámem a jinými náboženstvími.

Meditace o základech vědy IV.                                                                                [program pdf]
DYNAMICKÁ TEORIE MNOŽSTVÍ; ČAS
Garant: M. Holeček
              M. Holeček, M. Hanzelín: Zahájení meditací o základech vědy LFŠ 2005.
              P. Vopěnka: Úvod do Dynamické teorie množství.
              diskuse k Základům fenomenologie matematiky – vede Petr Vopěnka

              I. Chvatík: Úvod do Heideggerova pojetí času. + diskuse
              K. Trlifajova: Kontinuum aneb horizont hloubky.
              M. Holeček: Vynoření času z prostoročasu.
              závěrečná diskuse k Základům fenomenologie matematiky - vede Petr Vopěnka
                        účastní se E. Gajdoš (s samostat. příspěvkem), M. Holeček, K. Trlifajová, I. Chvatík, I. Havel  

              I. M. Havel: Přesýpací čas.
              P. Zamarovský: Existuje vůbec čas?
              J. Fiala: Logika času.
              závěrečná diskuse k základním pojmům vědy – diskuse k ČASU (J. Fiala, I. M. Havel, P. Zamarovský,                                         M. Holeček, E. Gajdoš, P. Vopěnka, I. Chvatík)

              E. Gajdoš: Základy fenomenologie matematiky. (samostatný příspěvek)
              Z. Neubauer: Pokračování Meditací o základech vědy.
              K. Floss: Tématické zakončení Meditací o základech vědy.

           + V čase podle dohody povede P. Provinský Úvody a cvičení ze základů fyziky a teorie množin.

10. 7. Tradiční putování do rovné u stříbrné skalice

HEBDOMAS SCOTISTICA
Garanti: P. Dvořák – L. Novák
              S. Sousedík: Duns Scotus v českých zemích.
              M. Sitár: Scotovská epistemologie I.
              M. Sitár: Scotovská epistemologie II.
              D. Heider: Scotus a Suárez.
              P. Dvořák – L. Novák: Sémantické základy.


X. Malířská škola vidění Radoslava Kutry    (1.– 7.7.)
Garantky: D. Windlin 
- malování a konzultace
- SÁZAVA V OBRAZECH. Výstava k 10. výročí společného malování Školy vidění na Sázavě. Pořádá malířská skupina Experiment 2.

 

Vytvořeno službou Webnode