XIV. Letní filosofická škola                    (2004Centrum Prokopios, Sázava          [ program pdf ]

MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM    (4.-6.7)
Východ a západ po Křesťanském rozkolu roku 1054.
           K. Floss: Fenomén Západu a Východu.

           J. Kranát: Paralely byzantského myšlení v německé klasické filosofii.
           I. O. Štampach: Západní pravoslaví a jeho podněty pro západní křesťanství.
           V. Pargačová: Koptické křesťanství a jeho vztahy k Západu.
           M. Bauschke: Christentum und Islam in der Geschichte.
           R. Paďouk: Paleologovská renesance v Byzanci jako podnět pro italskou renesanci.
           K přednáškám a diskusím jsou dále zváni: A. Ambros, T. Halík, R. Jurečka, J. Letz, P. Piťha, M.C. Putna,                                   M. Raban, V. Smékal, R. Slavkovský, P. Sommer. J Smékal, T. Špidlík

Meditace o základech vědy III.    (7.-11.7)                                                                    [program pdf]
Letos se zvláštním zaměřením na FYZIKU
Garant: M. Holeček

           M. Holeček - zahájení.
           Z. Neubauer: Tvar a podoba.
           M. Holeček: Síla a energie.
           Z. Neubauer: O časové povaze přirozenosti.
           J. Fiala: Determinismus.
           I. M. Havel: Teorie svobodného váhání.
           P. Zamarovský: Fyzika a determinismus (pojetí Demokritovo kontra Epikurovo).
           I. Chvatík: Další pokus o uvedení do Aristotelovy nauky o pohybu.
           P. Vopěnka: Osud teorie množin.
           K. Trlifajová: Cantor a teologické zdůvodnění teorie množin.
           K. Floss: Aktuální nekonečno a metafyzické pojetí Boha u Alberta V. a Tomáše A.
           J. Rajchl: O lichém a sudém.
           Z. Neubauer: Závěrečná přednáška.

11.7. Tradiční putování do Rovné u Stříbrné Skalice.

HEBDOMAS LEIBNIZIANA    (12.-17.7)
Garant: K. Floss

           J. Palkoska: Leibnizova metafyzika.   (12.-13.7)
           K. Šprunk: Teodicea.
           K. Floss: Leibnizova Defensio Trinitatis.
           J. Rajchl: Kosmografické mystérium světa.
           D. Heider: Problém individuální jednoty u Suáreze a Leibnize.
           P. Floss: Leibniz a Komenský.
           Dále jsou zváni: S. Sousedík, P. Dvořák, D. Svoboda, L. Novák, M. Žemla, M. Dostál.

3. a 4. 7. Koncert staré hudby: hraje a zpívá Societas incognitorum (skladby renesančních a barokních mistrů).

ranní a večerní meditace
Základem společných meditací filosofů a výtvarníků bude Slovník školy vidění Radoslava Kutry a Apokalyptický deník Vladimíra Neuwirta.

promítání filmů ke Světovému étosu
Tübingenská nadace poskytlak promítání několik kazet o vývoji světových náboženství a o každoročních tübingenských přednáškách o světovém étosu (T. Blair, M. Robinson, C. Annan)

 

28.6-6.7
VIII. Sázavská ŠKOLA VIDĚNÍ RADOSLAVA KUTRY
Vedou členky malířské skupiny Experiment II  

 

Vytvořeno službou Webnode