XII. Letní filosofická škola                    (2002 Centrum Prokopios, Sázava         [program pdf]

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ V DIALOGU
 Týden ekumenického setkávání v přednáškách a rozhovorech    (1.-7.7.)
Garanti: I. O. Štampach, R. Jurečka, P. Dvořák, R. Paďouk
            K. Floss: Projekt Credo a Mosty do budoucnosti.
            L. Kropáček:
            I. O. Štampach:
            J. Letz:
            R. Slavkovský:
            O. Král:
            Jsou pozváni: H. Beck (Bamberg), S. Fahád, V. Frei, T. Halík, J. Hanuš, L. Hejdánek, J. Krejčí, B. Merhaud,                                         R. Palouš, R. Pietsch (München), J. Poláková, J. Rajchl, V. Smékal, J. S. Trojan, M. Žemla.

MEDITACE O ZÁKLADECH VĚDY [I.]
 Diskuse nad stejnojmennou knihou P. Vopěnky vede M. Holeček

8.7.      O prozření.
9.7.      O novověké vědě evropské.
10.7.    O Fundamentální triádě.
11.7.    O množstvích.
12.7.    O nekonečnu, neostrosti a přirozených číslech.
13.7.    O matematizaci neostrosti.
14.7.    O nerozlišitelnosti.
15.7.    O povstávání jevů v přirozeném reálném světě.
16.7.    O změnách jevů v čase.

            K dalším výkladům a diskuzím jsou pozváni: P. Vopěnka, Z. Neubauer, I. M. Havel, J. Fiala, J. Sokol,                                     Z. Kratochvíl, V. Frei.

ARISTOTELOVA METAFYZIKA
            F. Karfík: Nový překlad a výklad Aristotelovy Metafyziky.    (17.7.-19.7)
            K. Floss: Renesance aristotelské metafyziky.
            K diskusím k těmto tématům jsou pozváni: S. Sousedík, M. Mráz, P. Floss, P. Dvořák.

22.7.–25.7.
Řečtina pro filosofy (R. Jurečka)
Latina pro filosofy (K. Floss)

6.7., 7.7.  Koncert staré hudby; vystoupí hudební těleso Societas incognitorum.


VII. Malířská škola vidění Radoslava Kutry    (1.-8.7.)
Vedou členky skupiny Experiment II.

 

Vytvořeno službou Webnode