IX. Letní filosofická škola                     (1999) Centrum Prokopios, Sázava              [program pdf]                  

1.-2.7.
P. VOPĚNKA:
Gödelův důkaz Boží existence.

3.-4.7.
MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM „VÝCHOD – ZÁPAD“ (3. závěrečná část):
„Bůh vždy týž a nový“
            J. Letz: Bůh v evoluční ontologii.
            R. Kutra: Prasíla.
            Z. Neubauer: Bůh stvořitel.
            P. Floss: Bůh, bůžkové a modly.
            R. Slavkovský: Boh v kontexte súčasneho mezináboženského dialogu.
            J. Andres: Mundus cominatus: topologie fiktivního u U. Eca a spol.
            J. Rajchl: Božská trojjedinost, ďábelská nelinearita a naše vidění světa.
            K. Floss: Bůh a Peirceova Firstness.
            Dále byli pozváni: O. A. Funda, Z. Krejčí, J. M. Lochman, N. Greinacher, U. Voigt, J. Kohout,                                                       R. G. Barancev, J. Cejpek, P. Rohel,

5.-6.7.
Z. NEUBAUER:
Bůh v proměnách vědecké racionality.

7.-8.7.
O. A. FUNDA:
Netheistická řeč o Bohu.

9.-11.7.
I. O. ŠTAMPACH:
Křesťanství očištěné budhismem?

11.7. Putování do Rovné na svátek sv. Benedikta.

12.7.
A. HAVLÍČEK:
Bůh u Platóna.

13.-14.7.
L. HEJDÁNEK:
Bůh v nepředmětném myšlení.

15.-16.7.
K. FLOSS:
Bůh u Tomáše Akvinského.

 


5.-16.7
IV. Sázavská ŠKOLA VIDĚNÍ
vede akad. malíř Radoslav KUTRA

 

Vytvořeno službou Webnode