VII. Letní filosofická škola                      (1997Centrum Prokopios, Sázava               [program pdf]

30.6.-1.7.
P. VOPĚNKA:
Jak matematika formovala Evropu.

3.-6.7.
Z. KRATOCHVÍL:
Od Sókrata k Hérakleitovi (evropská cesta od mýtu k logu).

6.-11.7.
Z. NEUBAUER:
Obecné a speciální světosloví (filosofická kosmologie).
              1. Rosenkruciánské osvícenství.
              2. Zrození nového věku.
              3. Úvod do biblického fundamentalismu (s promítáním).

7.7.-9.7.
MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM „VÝCHOD – ZÁPAD“ (1. část):
“Tisíc let zrání Evropy“
              J. Krejčí (Lancaster): O vztazích světových kultur.
              N. Greinacher (Tübingen): Mezináboženský dialog je podmínkou rozvoje společnosti.
              P. Vopěnka: K otázce lidských práv ve světě.
              U. Voigt (Bamberg): Hledání nového paradigmatu.
              R. G. Barantsev (S. Peterburg): Mezinárodní Liga na ochranu kultury.
              a další

9.7.
L. HEJDÁNEK:
Nepředmětné myšlení a teologie.

11.7. Putování do Rovné.

11.-13.7.
P. FLOSS:
Etika a postmoderna.

14.-16.7
J. RAJCHL:
Filosofie – fyzika – kosmologie.
              1. Disipativní struktury.
              2. Fraktály.
              3. Katastrofy a singularity.

17.-19.7.
K. FLOSS:
Velcí křesťanští myslitelé (proměny paradigmat podle H. Künga).

 


10.-20.7.
R. Kutra
Škola vidění II.
(se závěrečnou výstavou vytvořených prací)

 

Vytvořeno službou Webnode