V. Letní filosofická škola                       (1995Centrum Prokopios, Sázava             [program pdf

V Prokopově roce v rámci desetileté duchovní obnovy českého národa.                          

5.-9.7. 
SÁZAVSKÉ ROZHOVORY
          Výchozí extenze:
          J. Sokol: Jak se světci podíleli na vzniku evropských národů.
          Z. Neubauer: Logos v postmoderním vědění.
          V. Neuwirth: Kultura a křesťanství.
          Do diskusí o extenzích byli dále pozváni: P. Floss, T. Halík, J. Krejčí, J. M. Lochman, V. Malý, P. Piťha,                                  K. Reichertová, P. Sommer, O. Štampach, J. S. Trojan.

9.7. neděle, Sázavský Klášter, 10:00 hod: Liturgie k poctě sv. Prokopa vede pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk.

10.-12.7.
L. HEJDÁNEK:
Je negativní platonismus dostatečnou kritikou tzv. metafyziky? 

13.-15.7.
P. VOPĚNKA:
Kurt Gödel a filosofie.

16.-22.7.
J. LETZ:
Úvod do filosofické antropologie.

22.-25.7.
S. SOUSEDÍK:
Vůle a její svoboda.

26.-29.7.
J. MOURAL:
Úvod do novějšího bádání o Platónovi.

27.7.
M. MRÁZ (ředitel FLÚ ČAV):
Jazyk Aristotelových spisů a problematika jejich překládání.

24.-30.7
V. ŽILINSKÝ:
Četba řeckého a latinského NZ.

Podle průběhu časového harmonogramu přednášky doplní:
K. FLOSS: M. Heidegger a Tomáš Akvinský.

Denní režim:
Dopoledne fyzická práce ve prospěch obce, odpoledne studium, večer sport, diskuse, kulturní pořady, duchovní život.

Vytvořeno službou Webnode