Program

PROGRAM 28. LETNÍ FILOSOFICKÉ ŠKOLY 

Velké Losiny, pátek 29.6. – neděle 8.7. 

29.6.        garant: Pavel Floss 
Pavel Floss: Úvodní slovo k 28. Letní filosofické škole 
Martin Cajthaml: K čemu etika dnes?
Karel Floss: Smysl teologie v dnešním světě 
Miroslav Marcelli: Úloha predmetného zmyslu pri uvádzaní do filozofie 
Jana Šilerová: Smysl farářské služby dnes
 
30.6.         garant: Pavel Floss 
Aleš Prázný: Smysl výchovy u Nietzscheho
Václav Němec: Člověk mezi smyslem a nicotou: smysl a absence smyslu v personalismu a ve filosofii  existence 
Ondřej Sikora: K filosofii smyslu u Jana Patočky
Bohuslav Rudolf: Smysl alternativních interpretací kvantové mechaniky 
 
1.7.         garant: Evžen Stehura 
Pavel Floss: Masaryk a Komenský. Poznámky k diskuzi o smyslu českých dějin, zvláště v souvislosti s letošními osmičkovými výročími 
Evžen Stehura: Smysl dějin? Nejstarší koncepce smyslu dějin – Boží království, Impérium a civilizační pokrok 
Jiří Michalík: Dějiny umělé inteligence: hledání smyslu intelektuála

20:00 Promítání filmu Otakara Vávry Kladivo na čarodějnice s úvodním slovem Pavla Flosse

 

2.7.         garant: Jan Makovský 
Petr Kůrka: Kubické rovnice a komplexní čísla 
Kateřina Trlifajová: Mezi smyslem a nesmyslem nekonečna 
Marie Větrovcová: Název bude upřesněn 
 
3.7.         garant: Jan Makovský 
Luboš Soukup: O smyslu pravděpodobnostního usuzování v běžném životě i ve výjimečných situacíc
Roman Kotecký: Název bude upřesněn
 
4.7.         garant: Otakar Bureš 
Otakar Bureš: Úvodní slovo k bloku sociální a politické filosofie 
Jan Bierhanzl: Lidské jednání jako zdroj smyslu
Róbert Stojka: Zmysel dejín v Patočkovej filozofii dejín
Ľubica Kobová: Zraniteľné pracujúce telá Beseda s Petrem Fischerem, ředitelem ČRo Vltava 
 
5.7.         garant: Otakar Bureš 
Gáspár Miklós Tamás: Název bude upřesněn 
Michael Hauser: Situace přechodu, pud smrti a vzkříšení
Panelová diskuze přednášejících bloku sociální a politické filosofie 
 
6.7.
10:00 Petr Rohel: Smysl dějin a interpretace díla J.L. Hromádky
13:00         garant: Jiří Motl
Zdeněk Vojtíšek: Název bude upřesněn 
Zuzana Kostičová: New age a kategorie smyslu 
Tomáš Vaněk a Kateřina Málková: Duševní nemoc, úzkost a nalézání smyslu v tvorbě
 
7.7.         garant: Jiří Motl 
Ivana Recmanová: Proč jsou „bílí muslimové“ (ne)smysl 
Matěj Čihák: Zahrada beze smyslu 

Robert Michalič: Čo znamená znamenať? Štrukturálne-sémiotický rozbor kategórie                                         zmyslu v jazyku

Jiří Motl: O hledání smyslu, spokojenosti a správné cest

 
8.7. odjezd

Není-li uvedeno jinak, přednášky začínají ve 13 hodin a s diskuzí trvají přibližně hodinu. Po každé přednášce následuje 10 minutová přestávka.