religionistický blok

 
 Univerzalita a náboženství:  Islám a Evropa                                                                                              (9.-10.7.)
p r o g r a m
 
Sobota 9.7.
Klára PopovováKomu věří české konvertitky?: Konverze mladých Češek k islámu                                       a jejich zdroje informací o novém náboženství.
Miroslav LibicherČeská islamofobie a její diskurzivní strategie.
Jaroslav FrancIslám, migrující rodiny a mezináboženský dialog v apoštolské                                            exhortaci Amoris laetitia papeže Františka.
Ivana RecmanováIntersekcionální přístup ve výzkumu muslimů.

 

Neděle 10.7.
Lenka ZilvarováIslámský fundamentalismus a jeho mediální prezentace.
Jiří Motl:  Zpráva z pobytu na Islámské teologické fakultě v Istanbulu.
Jan Frei:  
Rahnerova mystika všedního dne (a islám).
Lenka KrejčováSimulační hra "V našem městě se má stavět mešita?!"

 

Anotace přednášek:

Klára Popovová (FF UK):
Komu věří české konvertitky?: Konverze mladých Češek k islámu a jejich zdroje informací o novém náboženství.

Rodilí muslimové se během svého dětství a dospívání denně setkávají s islámem a jeho pravidly. Konvertité však k novému náboženství přicházejí zpravidla až v dospělém věku a tyto základy proto postrádají. Toto se týká i mladých pražských žen, které se rozhodly přijmout islám. Kde získávají informace před samotnou konverzí a jakým zdrojům důvěřují poté, co se muslimkami stanou? Odráží se předchozí akademické studium na metodách hledání informací? Hledají rady u svých manželů nebo jsou to naopak konvertitky, které své partnery poučují? Jakou roli hraje internet a sociální sítě? Kde získávají informace muslimky, které vystupují v médiích a odpovídají novinářům na dotazy týkající se islámu? Na tyto a další otázky se snaží odpovědět příspěvek založený na kvalitativních rozhovorech s šestnácti mladými pražskými konvertitkami k islámu, v nichž byl kladen důraz nejen na zdroje informací, ale i na důvody ke konverzi a reakce rodiny či přátel na toto rozhodnutí.

Miroslav Libicher: Česká islamofobie a její diskurzivní strategie.
Příspěvek vychází z perspektivy kritického zkoumání diskurzu a zabývá se způsobem, jakým příslušníci a příznivci českých protiislámských iniciativ konceptualizují a následně prezentují islám. Pozornost je směřována zejména na mechanismy, kvůli kterým může za určitých okolností docházet ke stírání zdánlivě zřejmé hranice mezi kritikou náboženských myšlenek a rasismem. Pozornost je věnována i strategiím, které stoupenci protiislámských hnutí užívají k tomu, aby přítomnost rasistických prvků ve svém myšlení i projevech popřeli.


Jaroslav Franc (CMFT UP): Islám, migrující rodiny a mezináboženský dialog v apoštolské exhortaci Amoris laetitia papeže Františka.
Problematika migrace, její dopad na rodinný život a náboženské vyznání migrujících muslimů jsou nedílnou součástí pastoračních aktivit katolické církve. Dokument Amoris laetitia přichází s tvrzením, že život rodiny je privilegovaným místem pro mezináboženský dialog. Zároveň také upozorňuje na limity dialogu náboženství a kultur v současné Evropě. Základní axiomy mezináboženských vztahů stanovené v šedesátých letech dvacátého století v katolické církvi získaly v dokumentu nový praktický rozměr, který se stává inspirací i pro sekularizovanou společnost.

Ivana Recmanová (University London): Intersekcionální přístup ve výzkumu muslimů.
Přednáška se bude zabývat intersekcionalitou a intersekcionálním přístupem ve výzkumu muslimů, především z feministického hlediska. Zjednodušeně řečeno, půjde o nazírání  na 'menšiny v menšině', tj. islámu, proč je důležité se jimi zabývat a jak zabránit tomu, aby se náš výzkum zabýval pouze majoritními, nejhlučnějšími hlasy v rámci islámu.


Jiří Motl (FF UK): Zpráva z pobytu na Islámské teologické fakultě v Istanbulu.
Přednáška bude shrnovat zkušenosti z pobytu na Islámské teologické fakultě. Zmíněna budou aktuální politickonáboženská témata jako je např. Turecký sekularismus, vztahy s Evropskou unií, vztah turecké společnosti k menšinám. Přednáška bude doprovázena fotkami.


Jan Frei (CTS UK a AVČR): Rahnerova mystika všedního dne (a islám).
Podle známého Rahnerova výroku bude zbožný člověk zítřka buď mystik, nebo nebude vůbec. Jaké je Rahnerovo pojetí mystiky a jejího místa v duchovním životě? Co podobného a odlišného nacházíme v islámu?


Lenka Krejčová (HTF UK): Simulační hra "V našem městě se má stavět mešita?!"
Praktická ukázka metody simulační hry, na pozadí sporu o povolení stavby mešity a jejím umístění ve smyšleném městě. Jde o interaktivní techniku, která dá účastníkům možnost stát se obyvateli fiktivního městečka a debatovat o chystané výstavbě mešity.

 

DOPORUČENÁ LITERATURA k tématům LFŠ 2016 – Islám a Evropa:

Miloš Mendel
Muslimové a jejich svět. O víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu.
Praha: Dingir, 2015, 301 s.

[více zde]

 

Bronislav Ostřanský
Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti

Praha: Libri, 2009, 256 s.
[více
zde]

 

DALŠÍ MATERIÁLY k tématu Islám a Evropa:

AUDIO-nahrávky

- Rozhovor s ředitelem Orientálního ústavu AV ČR Mgr. Ondřejem Beránkem Ph.D., odborníkem na moderní a soudobé dějiny Blízkého východu a politický islám k přehrání  ZDE .

Existují mezi křesťanstvím a islámem nepřekonatelné rozpory, které hrozí konfliktem civilizací? Na téma hovořili arabista a filozof Zdeněk Müller a religionista Ivan Štampach; k přehrání ZDE.

- Islám a Evropa. O mezikulturním dialogu a jeho problémech uvažují Zora Hesová z Asociace pro mezinárodní otázky, publicista Jaroslav Šonka a Matevž Čelik, ředitel Muzea umění a architektury v Lublani; k přehrání ZDE.

- Vztahy odlišných kultur rozplétají Ing. Milan Šarapatka z Ministerstva zahraničních věcí ČR, Mgr. Filip Polonský z katedry sociální geografie Přírodovědecké fakulty UK a Doc. Miloš Mendel z Orientálního ústavu AV ČR; k přehrání ZDE.

- O knize Zdeňka Müllera Islám a islamismus (připravil Jan Fingerland); k přehrání ZDE.

- a jako rozšiřující přídavek k tému Islám: Islám a literatura; k přehrání ZDE

Vytvořeno službou Webnode