Mimořádný blok k jubileu KF90

 
 

„V kázání na hoře se mluví o blahoslavenství ... Já sám vidím celý úkol budoucího lidstva v přibližování pojmů blahobyt a blahoslavenství ... Spojení dané chvíle s věčností je contradictio in adiecto – a takový protimluv leží v samotném základu křesťanství.“                                                                                                            Karel Floss

 
Domény myšlení a působení Karla Flosse         (1.7.)
(K letošnímu jubileu, 90. narozeninám doc. Dr. Karla Flosse)
 
p r o g r a m :
 
13:00
pronesení zdravic k 90. narozeninám Karla Flosse
   - Tomáš Nejeschleba, vedoucí Katedry filozofie FF UP v Olomouci
   - Miroslav Vaškových, ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě
   - Jakub Brdíčko, Gymnázium Ústí nad Orlicí, za komunitu Letních filosofických škol

 
Helena Pavlincová:  Nad filosofickými meditacemi Karla Flosse.
Erwin Schadel:  "Triadistik" als wichtiges Theorem im Denken des Karel Floss.                                       Versuch einer konstruktiv-kritischen Betrachtung.
Jiří Hanuš:  Český intelektuál ve 20. století.
Jan Černý:  Politické myšlení Karla Flosse.
 
19:00, poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu n.M.
slavnostní varhanní koncert varhaníka od sv. Mořice v Olomouci Karla Martínka 
na závěr dne věnovaného jubileu Karla Flosse 
(Na programu skladby: J. S. Bacha, L. Boëllmanna, E. Gigouta, J. Alaina.)
 

Anotace přednášek:

Helena Pavlincová (FF MU): Nad filosofickými meditacemi Karla Flosse.
Příspěvek si všímá tvůrčího přínosu Karla Flosse, který vstoupil do dějin české filosofie osobitým způsobem: řadou meditací nad českými i moravskými mysliteli, kteří zásadním způsobem ovlivnili jeho životní dráhu a filosofické směřování k celistvosti člověka, pojatého jako bytost duchovní a zároveň bytost angažovanou v sociální oblasti.


Erwin Schadel (Universität Bamberg):
"Triadistik" als wichtiges Theorem im Denken des Karel Floss. Versuch einer Universitkonstruktiv-kritischen Betrachtung.


Jiří Hanuš (FF MU): Český intelektuál ve 20. století.
Několik poznámek na okraj tématu o postavení a úloze intelektuálů v moderní době a pokus vystihnout myslitelský typ Karla Flosse.


Jan Černý (IES): Politické myšlení Karla Flosse.
Politické myšlení Karla Flosse vychází z jeho filosoficko-teologického ustrojení a je neseno přesvědčením, že "krajní levicovost je shodná s kristovstvím". Přednáška se pokusí tuto souvislost mezi filosoficko-teologickou formací a politickým myšlením Karla Flosse objasnit a pojmově utřídit.

 

Karel Floss na Letní filosofické škole v Dubu n.M. v r. 2016.

 

 

 

Přednáška Karla Flosse na 26. LFŠ 2016

Karel Floss (Sázava): Univerzum a univerzita.                                                        [text přednášky]

Předpokladem důstojného postavení univerzity v dějinném i současném univerzu je domýšlení tří Platónových postřehů: 1) není-li jedno (unum), není nic (Parmenidés 166c); 2) pravé poznání vyšlehne jen z tvůrčího soubytí a soužití (Platón, 7. list 341c); 3) nalézání a prosazování pravdy vyžaduje též krajní oběti (Platón, Ústava 517a: a kdyby se někdo pokoušel je vyprošťovat z pout a vést je vzhůru, zda by ho nezabili, kdyby se ho mohli nějak zmocnit?).                                                                                                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doporučená literatura k tematům LFŠ 2016 - Karel Floss:

K. Floss, S. Fischerová
Bůh vždycky zatřese stavbou:
rozhovor Sylvy Fischerové s Karlem Flossem

Praha: Vyšehrad, 2011, 267 s.

[více zde]              

K. Floss
Hledání duše zítřka

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, 467 s.
 
[více zde]
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
vybrané texty:
Řád jako ústřední idea civilizace, 2016 (zde)
Věčný problém metafyziky, 2011 (zde)
- Komentář k De potentia Tomáše Akvinského, 2015 (zde)
 
 
 
 
Vytvořeno službou Webnode