1.–10. červenceDub nad Moravou

 

Tematické zaměření XXVI. ročníku LFŠ (2016):
Univerzalismus: univerzita, univerzum, univerzalita.
 
V roce 300. výročí od úmrtí G. W. Leibnize a 40. výročí od úmrtí M. Heideggera. 
 

 

P r o g r a m


Pátek 1.7.

Pavel Floss:  Úvodní slovo k 26. Letní filosofické škole.

mimořádný blok k jubileu Karla Flosse garant Pavel Floss                                             více ZDE

pronesení zdravic k 90. narozeninám Karla Flosse:
- Tomáš Nejeschleba, vedoucí katedry filozofie FF UP v Olomouci
- Miroslav Vaškových, ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě
- Jakub Brdíčko, Gymnázium Ústí nad Orlicí, za komunitu Letních filosofických škol

Helena Pavlincová:  Nad filosofickými meditacemi Karla Flosse.
Erwin Schadel:  "Triadistik" als wichtiges Theorem im Denken des Karel Floss.
                            Versuch einer konstruktiv-kritischen Betrachtung.

Jiří Hanuš:  Český intelektuál ve 20. století.
Jan Černý:  Politické myšlení Karla Flosse.

19:00 slavnostní varhanní koncert varhaníka u sv. Mořice v Olomouci Karla Martínka v poutním kostele Očišťování Panny Marie (Na programu skladby: J. S. Bacha, L. Boëllmanna, E. Gigouta, J. Alaina)
 

 

Sobota 2.7.

filosoficko-historický blok:  povaha a smysl univerzity garant Pavel Floss                  více ZDE
Karel Floss:  Univerzum a univerzita.
Jaroslav Franc:  Univerzalistické paradigma Koránu: od bajt al-hikma k univerzitě.
Jiří Chotaš:  Schleiermacher a Humboldt o poslání univerzity.
Daniel Soukup:  Newmanův sen o ideji univerzity.

19:00 setkání s předním československým historikem moderních dějin Vilémem Prečanem         (V úvodu setkání pronese V. Prečan referát na téma Československo 1968: naděje a zklamání.)

Neděle 3.7.  

Lubor Kysučan:  Ekumena na antický způsob – úzkost i naděje.   (v 10:30)
Aleš Prázný:  Jaspersova trojí kritika univerzity.
Jiří Michalík:  Univerzita univerza. Pozdně renesanční obrazy přírody.
Evžen Stehura:  Bůh hodinář: metafora stroje a původ přírodních zákonů.
Bohuslav Rudolf:  Multiverza současné fyziky.

 

Pondělí 4.7.

(garant Evžen Stehura)
Petr Dvořák: Univerzalita logických zákonů: případ principu vyloučeného třetího.
Miroslav Dočkal: Univerzum a multiverzum.
Boris Cvek: Univerzální poznání a objektivita přírodních věd.

Úterý 5.7.

 Radek Chlup :  Univerzální filosofický systém v novoplatonismu.

 

filosofický a matematický blok:                                                                        více ZDE   univerzum v novověkém myšlení – 300 leté výročí G.W. Leibnize garant Jan Makovský 
Jan Palkoska:  Leibnizův princip postačujícího důvodu.                                      
Martin Škára:  Princíp dostatočného dôvodu versus der Satz vom Grund (Leibniz                                a/alebo Heidegger).

Středa 6. 7.

Jan Makovský:  Labyrint kontinua a matematizace přírodní filosofie.
Pavel Čoupek:  Matematika v přírodních vědách.
Lubomír Soukup:  O roli přesné matematiky v nejistém světě kolem nás.
DISKUZE o úloze matematiky ve vědě o přírodě (P. Čoupek, L. Soukup, J. Makovský, B. Cvek)

 

Čtvrtek 7. 7.

blok politické a sociální filosofie:                                                                       více ZDE
hodnotový univerzalismus a politická východiska garant Otakar Bureš
Daniel Kroupa:  O univerzalitě evropských hodnot.
Lenka Naldoniová:  Machiavelliho „amorální“ politika.
Michal Rigel:  Kulturní universálie a válka aneb válka jako kulturní universálie?
Petr Rohel:  Analýza univerza v knize Příběh o příběhu Egona Bondyho.

20:00 Promítání filmu Heleny Všetečkové: Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí. Za účasti autorky.

Pátek 8.7.

Pavel Barša:  Evropský universalismus a jeho vyloučení.
Ondřej Lánský:  Proměny moci liberálního řádu.
Stanislav Holubec:  Otázka orientalizmu, eurocentrizmu a univerzalizmu v českém myšleni po roce 1989.
17:00 PANELOVÁ DISKUZE přednášejících bloku politické a sociální filosofie moderovaná Martinem Škabrahou.

 

Sobota 9. 7.

dopoledne, Arteterapeutický workshop (vedou Anna Motlová a Jiří Motl)

religionistický blok:                                                                                             více ZDE
univerzalita a náboženství: Islám a Evropa  garant Jiří Motl  
Klára Popovová:  Komu věří české konvertitky?: Konverze mladých Češek k islámu                                 a jejich zdroje informací o novém náboženství
Miroslav Libicher Česká islamofobie a její diskurzivní strategie.
Jaroslav Franc:  Islám, migrující rodiny a mezináboženský dialog v apoštolské                                        exhortaci Amoris laetitia papeže Františka.
Ivana Recmanová:  Intersekcionální přístup ve výzkumu muslimů.

Neděle 10.7.

Lenka Zilvarová:  Islámský fundamentalismus a jeho mediální prezentace.
Jiří Motl:  Zpráva z pobytu na Islámské teologické fakultě v Istanbulu.
Jan Frei
:  
Rahnerova mystika všedního dne (a islám).
Lenka Krejčová:  Simulační hra "V našem městě se má stavět mešita?!"

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   [program (s anotacemi) pdf]    [brožura pdf]    [ plakát pdf ]

 

ORGANIZACE:

PŘIHLÁŠENÍ
Pro účast na Letní filosofické škole (LFŠ) není zapotřebí zvláštního přihlášení. Stačí přijet a zúčastnit se. Samotná účast na přednáškách LFŠ je zdarma.
Příspěvek na chod LFŠ za libovolnou dobu pobytu je dobrovolný a můžete jej poskytnout hotově po svém příjezdu, anebo převodem na transparentní účet LFŠ:
4016445379/0800.
Po příjezdu na místě kontaktujte organizátory, kteří Vám sdělí podrobnosti a pomohou s ubytováním.

PŘEDNÁŠKY
Není-li uvedeno jinak, začínají přednášky ve 13 hodin a s diskuzí budou trvat přibližně hodinu. Po každé přednášce následuje 10 minutová přestávka.

UBYTOVÁNÍ
Je možno se ubytovat v pěkně zařízené budově fary na pokojích s lůžky (60 Kč/noc se spacím pytlem, nebo 100 Kč za povlečenou postel), nebo v podkrovních místnostech vybavených matracemi (za jednorázový poplatek 100 Kč za libovolný počet dní; matrací je pouze omezený počet).
Rezervaci ubytování lze provést
ZDE.
V areálu fary jsou pak účastníkům k dispozici koupelny a kuchyně. (ubytování viz
zde)

přednášky 2016

Barša

Pavel Barša (FF UK, ÚMV): Evropský univerzalismus a jeho vyloučení Pod vlivem paměti holocaustu a dalších genocid či etnických masakrů 20. století jsme si zvykli spojovat krajní násilí a nenávist...
+

Černý

Jan Černý (IES): Politické myšlení Karla Flosse. Politické myšlení Karla Flosse vychází z jeho filosoficko-teologického ustrojení a je neseno přesvědčením, že "krajní levicovost je shodná s...
+

chlup

Radek Chlup (FF UK): Univerzální filosofický systém v novoplatonismu. Antická filosofie se obecně mnohem více než filosofie moderní snažila všechny typy filosofického a vědeckého zkoumání...
+

Chotaš

Jiří Chotaš (Flú AV ČR): Schleiermacher a Humboldt o poslání univerzity. Němečtí myslitelé ‒ teolog Friedrich D. E. Schleiermacher a jazykovědec a státník Wilhelm von Humboldt ‒ zformulovali a...
+

Cvek

Boris Cvek (PřF UP): Univerzální poznání a objektivita přírodních věd. Objektivita poznání přírodních věd bývá intuitivně spojována s univerzálností jejich teorií, s představou přírodních zákonů,...
+

Dočkal

Miroslav Dočkal (FF UP): Univerzum a multiverzum. Tradiční pojem univerza jako všeho, co existuje, či alespoň všeho imanentního, byl dlouho ztotožňován s naším vesmírem. Co do tohoto pojetí vnáší...
+

Dvořák

Petr Dvořák (Flú AVČR): Univerzalita logických zákonů: případ principu vyloučeného třetího. Přednáška se zamýšlí nad charakterem a platností logických zákonů. Jsou apriorní a nutné, jak se obvykle...
+

Floss

Karel Floss (Sázava): Univerzum a univerzita. Předpokladem důstojného postavení univerzity v dějinném i současném univerzu je domýšlení tří Platónových postřehů: 1) není-li jedno (unum), není...
+

Franc

Jaroslav Franc (CMFT UP): Islám, migrující rodiny a mezináboženský dialog v apoštolské exhortaci Amoris laetitie papeže Františka. Problematika migrace, její dopad na rodinný život a náboženské...
+

Franc

Jaroslav Franc (CMFT UP): Univerzalistické paradigma Koránu: od bajt al-hikma k univerzitě. Jediný Bůh islámu, jediná zjevená kniha a její exkluzivní dějinné nároky se staly implicitním...
+

Frei

Jan Frei (CTS UK a AVČR): Rahnerova mystika všedního dne (a islám). Podle známého Rahnerova výroku bude zbožný člověk zítřka buď mystik, nebo nebude vůbec. Jaké je Rahnerovo pojetí mystiky a...
+

Hanuš

Jiří Hanuš (FF MU): Český intelektuál ve 20. století. Několik poznámek na okraj tématu o postavení a úloze intelektuálů v moderní době a pokus vystihnout myslitelský typ Karla Flosse.
+

Holubec

Stanislav Holubec (Universität Jena): Otázka orientalizmu, eurocentrizmu a univerzalizmu v českém myšleni po roce 1989. Přednáška se bude zabývat aplikací kategorií používaných světosystémovou a...
+

Karel Martínek

Varhanní koncert / KAREL MARTÍNEK / 1. 7. 2016 / 19:00 / Dub n.M. P r o g r a m : J. S. Bach:   Toccata a fuga d moll, BWV 565                ...
+

Krejčová

Lenka Krejčová (HTF UK): Simulační hra "V našem městě se má stavět mešita?!" Praktická ukázka metody simulační hry, na pozadí sporu o povolení stavby mešity a jejím umístění ve smyšleném městě. Jde o...
+

Kroupa

Daniel Kroupa (FF UJEP): O univerzalitě evropských hodnot. Paradox univerzality evropských hodnot: jsou-li evropské, nejsou univerzální, jsou-li univerzální, nejsou evropské. Obsahuje evropská...
+

Kysučan

Lubor Kysučan (FF UP): Ekumena na antický způsob – úzkost i naděje. Přednáška dokumentuje vznik a vývoj antické ekumeny v období helénismu a římského principátu v její politické, společenské,...
+

Lánský

Ondřej Lánský (Flú AVČR, PdF UK): Proměny moci liberálního řádu. Liberální politický řád nabízí procesuálně zajištěnou toleranci jako základ a modus regulace moci, která má sloužit zejména pro...
+

Libicher

Miroslav Libicher: Česká islamofobie a její diskurzivní strategie. Příspěvek vychází z perspektivy kritického zkoumání diskurzu a zabývá se způsobem, jakým příslušníci a příznivci českých...
+

Makovský

Jan Makovský (Paris):  Labyrint kontinua a matematizace přírodní filosofie. Aristotelova Fysika praví, že příroda je počátkem pohybu a klidu; že pohyb náleží mezi kontinua a prvním, co se v...
+

Michalík

Jiří Michalík (FF UP): Univerzita univerza. Pozdně renesanční obrazy přírody. V 16. a v první polovině 17. století se rozvinulo metaforické zobrazování přírody. Ve svém příspěvku budu...
+

Motl

Jiří Motl (FF UK): Zpráva z pobytu na Islámské teologické fakultě v Istanbulu Přednáška bude shrnovat zkušenosti z pobytu na Islámské teologické fakultě. Zmíněna budou aktuální...
+

Naldoniová

Lenka Naldoniová (FF OU): Machiavelliho „amorální“ politika. Politika v Machiavelliho pojetí ztratila svou podřízenost ideji absolutního dobra a přenesla se do prostoru boje o moc. Politik tak...
+

Palkoska

Jan Palkoska (Flú AVČR, FF UK): Leibnizův princip postačujícího důvodu. Cílem přednášky je představit Leibnizův tzv. princip postačujícího důvodu (=PPD) a předvést některé základní systematické role,...
+

Pavlincová

Helena Pavlincová (FF MU): Nad filosofickými meditacemi Karla Flosse. Příspěvek si všímá tvůrčího přínosu Karla Flosse, který vstoupil do dějin české filosofie osobitým způsobem: řadou meditací nad...
+

Popovová

Klára Popovová (FF UK) : Komu věří české konvertitky?: Konverze mladých Češek k islámu a jejich zdroje informací o novém náboženství. Rodilí muslimové se během svého dětství a dospívání denně...
+

Prázný

Aleš Prázný (FF UPa): Jaspersova trojí kritika univerzity. Karl Jaspers představil svou koncepci univerzity ve třech různých spisech stejného názvu: Idea univerzity. Tyto spisy vyšly v rozmezí 40 let...
+

Recmanová

Ivana Recmanová (FF UP): Intersekcionální přístup ve výzkumu muslimů. Přednáška se bude zabývat intersekcionalitou a intersekcionálním přístupem ve výzkumu muslimů, především z feministického...
+

Rigel

Michal Rigel (FF UHK): Kulturní universálie a válka aneb válka jako kulturní universálie? Universalismus coby zastřešující téma letošní LFŠ odkazuje mimo jiné k tázání po universálně přítomných...
+

Rohel

Petr Rohel (Ostrava): Analýza univerza v knize Příběh o příběhu Egona Bondyho. Referát se bude zabývat interpretací kategorie univerzum v koncepci nesubstanční ontologie v Bondyho práci Příběh o...
+

Rudolf

Bohuslav Rudolf (MFF UK): Multiverza současné fyziky. Podle současné fyziky žijeme spíše v "multiverzu" než v "univerzu" a to dokonce v několika různých smyslech: interpretace kvantové fyziky v rámci...
+

Škára

Martin Škára (FF UPJŠ): Princíp dostatočného dôvodu versus der Satz vom Grund (Leibniz a/alebo Heidegger). Princípy filozofického myslenia nemajú zaiste početné zastúpenie.  Ani metafyzika...
+

Soukup

Daniel Soukup (FF UK): Newmanův sen o ideji univerzity. Dodnes velmi vlivná kniha Idea univerzity vznikla v době, kdy J. H. Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu (1851) a posléze se stal...
+

Soukup L.

Lubomír Soukup (UTIA AVČR):  O roli přesné matematiky v nejistém světě kolem nás. Matematika je přesná věda, která v průběhu svého několikatisíciletého vývoje prokázala svoji schopnost...
+

Stehura

Evžen Stehura (FF UP): Bůh hodinář: metafora stroje a původ přírodních zákonů. Koncepce univerzálně platných přírodních zákonů stojí v samotném jádru novověké vědy. Ve svém příspěvku chci...
+

Všetečková

Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí. Helena Všetečková Dokumentární, ČR 2015, 80 min. Čtvrtek, 7.7., 20:00, za účasti autorky. Multiportrét vývoje českého porevolučního myšlení a cítění...
+
Vytvořeno službou Webnode