4.8. 2017 ad
 
Filmová dokumentaristka Andrea Slováková napsala na portál DOK.REVUE Poznámky z Letní filozofické školy 2017. Neleznete je zde.
 
17.7. 2017 ad
 
První zveřejněné nahrávky z letošní Letní filosofické školy si můžete poslechnou a stáhnout zde. (Ostatní nahrávky a další materiály z přednášek LFŠ 2017 se připravují ke zveřejnění.)
 
20.5. 2017 ad
Malířská ŠKOLA VIDĚNÍ Radoslava Kutry – usilující ve šlépějích svého zakladatele akad. malíře R. Kutry a v intencích zvláště cézannovského postimpresionismu o rozumovými předsudky nezatížené barevné vidění, a to cestou nabytí a zdokonalování malířských schopností – zve účastníky LFŠ a další zájemce na své tradiční sázavské malířské kurzy.

Malířská škola vidění R. Kutry byla v době, kdy se LFŠ konala taktéž v Sázavě, její přidruženou částí. Účastníkům LFŠ je na Malířské škole nabízena 50% sleva. Termín Malířské školy letos navazuje na LFŠ – malování Školy vidění se uskuteční v Sázavě n. S. od 8. do 15. července.

více informací naleznou případní zájemci zde:
Program Malířské školy
Přihláška
Kontakt na ubytování
Ceník
web stránky Školy vidění a malířek skupiny Experiment 2
 
18.5. 2017 ad
V části "odkazy" (na těchto stránkách) naleznete aktualizovanou a rozšířenou paletu linků odkazujících na české institucionalizované aktivity ve filosofii a příbuzných oborech. 
 
9.5. 2017 ad
 
PROGRAM 27. ročníku Letní filosofické školy 2017 již zveřejněn! Naleznete jej zde.
 
(Upozornění: V prvních dvou dnech (30.6 a 1.7) bude letošní LFŠ probíbat na faře v Charvátech; od odpoledne 2.7. se LFŠ přesune na již tradiční místo, na sousední (5km vzdálenou) faru v Dubu nad Moravou, kde bude pokračovat až do konce, tj. do 7.7.)
 
Všichni zájemci jsou srdečně zváni!
 
24. 2. 2017 ad
 
Letošní, XXVII. ročník Letní filosofické školy se uskuteční od 30.6. (pátek) do 7.7. (pátek) 2017,     a to opět v Dubu nad Moravou (u Olomouce).
Tématem letošní LFŠ je KONTINUITA A DISKONTINUITA
 
Srdečně zveme všechny minulé i nové účastníky 
a těšíme se na hojnou účast.
 
Bližší informace k letošní LFŠ budou postupně zveřejňovány zde.
 

  13. 2. 2017 ad

Všem příznivcům LFŠ:
chcete-li přispět na realizaci každoroční Letní filosofické školy, a to jakoukoliv částkou, můžete tak učinit na transparentním účtu LFŠ u České spořitelny s číslem:  
4016445379/0800. Finanční prostředky budou použity na zajištění místností a areálu   a na další potřeby pro konání LFŠ (částečná doprava pro přednášející, tisk materiálů).                                                                        Všem případným dárcům velmi děkujeme.                                                                                                                           Spolek LFŠ 

 
 
23.12. 2016 ad
 
 
10.12. 2016 ad
 
Doc. Dr. Karel Floss, zakladatel LFŠ, její ideový spiritus movens a dlouholetý organizátor v Sázavě (v letech 1991–2011), pronesl 23.11. 2016 na své alma mater, na Univerzitě Palackého v Olomouci, výroční přednášku k poctě J. L. Fischera, prvního poválečného rektora obnovené Palackého univerzity. V této slavnostní přednášce promluvil Karel Floss o J. L. Fischerovi nejen obecně ve smyslu Fischerova možného současného významu, nýbrž také konkrétně, neboť J.L. Fischer byl pro přednášejícího jedním z jeho tzv. filosofických "otců". Při evokaci mnohých dějinných pohybů 20. století, které zasadním dopadem spolupůsobily také v životě Karla Flosse, byla při popisu aktivit po roce 1989 v přednášce zmíněna též intence Letní filosofické školy.
Při příležitosti této výroční přednášky byla doc. Karlu Flossovi udělena medaile Univerzity Palackého v Olomouci, kterou oceněný převzal při slavnostním zasedání akademické obce UPOL z rukou jejího rektora prof. Jaroslava Millera.
 
Záznam výroční přednášky K. Flosse k poctě J.L. Fischera naleznete zde.
Rozhovor s K. Flossem při příležitosti výroční přednášky zde.
Zprávu o přednášce v Žurnálu UP zde.
 
5.12. 2016 ad
 
Upozorňujeme, že letošní čtvrté číslo Filosofického časopisu (4/2016) bylo věnováno Petru Vopěnkovi († 2015), matematikovi alternativní teorie množin, filosofovi základů vědy a porevolučnímu ministrovi školství, jenž byl také mnohaletým účastníkem a silným inspirátorem LFŠ. (Více zde; Petr Vopěnka na LFŠ zde)
 
29.10. 2016 ad
 
V sekci audio-archiv LFŠ si již můžete přehrát zvukové záznamy přednášek LFŠ, které jsou postupně dopňovány. 
Většinu předášek z letošní LFŠ (2016) - jejímž tématem byl univerzalismus - si můžete poslechnout ZDE (vždy pod ikonkou ).
Ve fotogalerii jsou doplněny snímky ilustrující průběh letošního 26. ročník LFŠ, který se konal ve dnech 1.-10. července v Dubu n.M.

 

 
20.7. 2016 ad
 
V sekci video-archiv LFŠ byl zveřejněn záznam letošní panelové diskuze bloku politické a sociální filosofie na téma Univerzalismus (letošní panelisté: P. Barša, P. Floss, S. Holubec, D. Kroupa, O. Lánský, M. Riegel a P. Rohel; moderátor: M. Škabraha).
Viz zde.

 

22.6. 2016 ad
V bloku LFŠ 2016 věnovaném politické a sociální filosofii byla doplněna doporučená literatura - viz zde
Ostatní letošní bloky LFŠ, jejich zaměření a doporučenou literaturu pak najdete zde:
 
 
Ve fotogalerii LFŠ si již můžete v doplněném fotografickém průřezu posledních 25 let LFŠ prohlédnout proměny jedné trvalé a svébytné, české filosoficko-kulturní iniciativy, jejích aktérů, prostředí i náplně - viz zde.
 
8.6. 2016 ad
Zveme všechny zájemce na letošní Letní filosofickou školu, od 1.-10. července v Dubu n.M., věnovanou tématu: Univerzalismus (univerzita, univerzum, univerzalita).
PROGRAM LETOŠNÍ 26. LFŠ NALEZNETE ZDE.
Rezervace ubytování pak zde.
 
27.5. 2016 ad
Doporučujeme:
1. NOC FILOSOFIE v ČR
V noci z 16. na 17. června se od 19hod večer do 3hod ráno uskuteční v Praze (ve Veletržním paláci NG a na FF UK) netradiční setkání 55 světově významných filozofů z Francie a Visegrádské skupiny, které veřejnosti nabídne nepřerušenou řadu 20minutových přednášek a větších panelových diskusí na téma „Obrazy, věda a politika“, doplněnou výstavami, performancemi, autorskými čteními a promítáním filmů s komentářem filozofů a umělců. K této originální prezentaci filosofie a současné společenské a politické debaty, také v souvislosti s uměleckou tvorbou, je zvána široká veřejnost k aktivní účasti.
(Z přednášejících jmenujme alespoň tyto: Antonio Negri, Étienne Balibar, Éric Fassin, Frédéric Worms; z českých: P. Barša, J. Fulka, M. Petříček, J. Sokol, P. Urban ...)
 
Více  zde.
 
10.1. 2016 ad
Tematické zaměření XXVI. roč. LFŠ (2016) bude:
Univerzalismus: univerzita, univerzum, univerzalita.
 
LFŠ 2016 bude obsahovat své již tradiční bloky: filosofie - fil. vědy - politická fil. - religionistika, připomene si 300leté výročí od úmrtí G. W. Leibnize a mj. se ve své religionistické části zaměří na aktuální téma islámu. LFŠ 2016 se bude opět  konat v Dubu nad Moravou na začátku letních prázdnin.
 
(Další informace budou průběžně zveřejněnovány zde.)
 
2.1. 2016 ad
Ve  fotogalerii  LFŠ byly doplněny další snímky zvl. ze starších ročníků LFŠ v Sázavě.
 
26.12. 2015 ad
 
Ve středu 13. ledna (2016) od 19:00 proběhne v Praze ve velkém sále Městské knihovny slavnostní premiéra nového dokumetárního filmu Heleny Všetečkové "Všichni mají pravdu? 
Karel Floss a ti druzí." Tento "multiportrét vývoje českého polistopadového myšlení a cítění 
je centralizovaný kolem osobnosti filozofa a levicového křesťana Karla Flosse"; dodáváme: také zakladatele LFŠ. 
Sám aktér, Karel Floss, bude na premiéře přítomen. Debatovat přijdou K. Vachek, 
V. Bělohradský, P. Fischer a M. Hauser.
Více zde.
 
 

5.10. 2015 ad

V Univerzitních novinách ZČU v Plzni vyšla  vzpomínka  Jana Romportla na Sázavské meditace o základech vědy.

 

  2.10. 2015 ad

Všem příznivcům LFŠ
bychom rádi sdělili, že LFŠ (jako registrovaný Spolek) má již založen u České spořitelny vlastní transparentní účet s číslem:
4016445379/0800, kde je možno přispět na realizaci každoroční Letní filosofické školy, a to jakoukoliv částkou.
Všem případným dárcům velmi děkujeme.

                                                                                                    Spolek LFŠ 

 

19.7. 2015 ad

Milí účastníci letošní LFŠ,
ve 
fotogalerii si můžete připomenout letošní ročník LFŠ a přednášející, kteří na něm vystoupili.   V sekci "Minulé ročníky" (XXV. LFŠ) pak budou postupně doplňovány další materiály z přednášek (powerpointové prezentace, audionahrávky apod.).

Přejeme Vám příjemné léto.

 

 

 

 

9.7. 2015 ad

Zveřejňujeme text Doc. Karla Flosse napsaný u příležitosti letošní jubilejní 25. LFŠ nazvaný:                                          "Ohlédnutí za čtvrtstoletím Letní filosofické školy".
[text v pdf

Zde je ke stažení brožura k tomuto výročí LFŠ (také osahující text Ohlédnutí):              
Dvacet pět let Letní filosofické školy v Sázavě a v Dubu nad Moravou (1991–2015).

 

POZVÁNKA:

 

Letní filosofická škola 2015

 

Zveme všechny na jubilejní 25. Letní filosofickou školu, která se koná od 28. 6. do 5. 7. již počtvrté v Dubu nad Moravou. 

 

Letošní téma (také s odkazem na 600. výročí J. Husa) je:  

 

                               Evoluce, revoluce, reformace.

 

   

Program LFŠ 2015

 

program (pdf)

 

 program s anotacemi (pdf)

 

brožura (oboustraný tisk A4; pdf)

 

plakát (A3; pdf)

 

 

 

informace k letošní LFŠ:


- místo konání: Dub nad Moravou (15Km jižně od Olomouce),
                            areál řím.-katol. fary (více
 zde 


- ubytování: lůžka na faře (60/100,-/den); bezplatné stanování
                      v areálu fary; nocování pod střechou farské stodoly


REZERVACE ubytování (lůžek) na faře:  zde 

 

- stravování: v některé ze dvou místních restaurací nebo je možno 

                       uvařit si ve vybavené kuchyňce v areálu fary. 

 

27.5. 2016 ad
Doporučujeme:

 

Vytvořeno službou Webnode