AUDIO ZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK LFŠ

Audio záznamy přednášek naleznete také v sekci Minulé ročníky LFŠ, kde v programech jednolivých ročníků se za názvem přednášky nachází odkaz () na samostatnou stránku obsahující vedle pořízené nahrávky také anotaci a eventuálně powerpointovou prezentaci či text k přednášce, stejně jako i další informace k přednášejícímu.
Zveřejnění dalších záznamů přednášek z minulých ročníků LFŠ se nadále připravuje

 NOVÉ   XXVII. LFŠ  2017 

Kontinuita a diskontinuita.
(výběr ; program a všechny pořízené nahrávky LFŠ 2017 zde
)

Pavel Floss: Ú v o d n í  s l o v o – téma letošní LFŠ jako aktuální výzva současnosti.

FILOSOFICKO-HISTORICKÝ BLOK         
Filip Jaroš:  Antropologická diference: návrat hledání lidské přirozenosti. 
Tomáš Petráček:  Reformace je bod zlomu západního křesťanství. 
Ivan Blecha:  Patočkova politická filosofie v celkovém kontextu jeho myšlení. 
Václav Němec:  Hejdánkova filosofie nepředmětnosti jako událost a výzva. 
Tomáš Machula:  Přirozený zákon a přirozené právo: Tomáš Akvinský a druhá scholastika. 

BLOK FILOSOFIE VĚDY         
Kateřina Trlifajová:  Kontinuum matematické a reálné. 
Luboš Motl:  Nezbytnost kontinua ve fundamentální fyzice.  
Štěpán Holub:  Filosofická interpretace kvantové mechaniky.  
Marie Větrovcová:  Matematické a fenomenologické kontinuum a diskontinuum.  

BLOK SOCIÁLNÍ FILOSOFIE         
Martin Palouš:  Demokracie včera a dnes. A co zítra?  
Pavel Barša:  Evoluce, nebo revoluce? Kontinuita a diskontinuita v moderním pojetí                                              společenské změny.  
Joseph Grim Feinberg:  K filosofii ne-občana. 
PANELOVÁ DISKUZE přednášejících bloku sociální filosofie 

RELIGIONISTICKÝ BLOK   
Tomáš Vaněk:  Blud v kontextu kontextuality. 
Roman Figura:  Náboženství a rituály zvířat a lidí. 
Miroslav Libicher:  Protiislámské předsudky napříč časem.  

viz níže:

XXVI. LFŠ  2016 

Univerzalismus: univerzita, univerzum, univerzalita.
(výběr ; program a všechny pořízené nahrávky LFŠ 2016
zde)

Pavel Floss:  Úvodní slovo k 26. Letní filosofické škole. 
Jiří Hanuš:  Český intelektuál ve 20. století.
Karel Floss:  Univerzum a univerzita.
Jaroslav Franc:  Univerzalistické paradigma Koránu: od bajt al-hikma k univerzitě.
Jiří Chotaš:  Schleiermacher a Humboldt o poslání univerzity.
Daniel Soukup:  Newmanův sen o ideji univerzity.
Aleš Prázný:  Jaspersova trojí kritika univerzity.
Lubor Kysučan:  Ekumena na antický způsob – úzkost i naděje. 
Miroslav Dočkal:  Univerzum a multiverzum.
Boris Cvek:  Univerzální poznání a objektivita přírodních věd.
Radek Chlup:  Univerzální filosofický systém v novoplatonismu.
Jan Palkoska:  Leibnizův princip postačujícího důvodu.
Martin Škára:  Princíp dostatočného dôvodu versus der Satz vom Grund                                                               (Leibniz a/alebo Heidegger).
Daniel Kroupa:  O univerzalitě evropských hodnot.
Pavel Barša:  Evropský univerzalismus a jeho vyloučení.
Ondřej Lánský:  Proměny moci liberálního řádu.
Jan Frei:  Súfismus a Rahnerova mystika všedního dne.
+ Tomáš Daněk:  K životu a dílu Zdeňka Neubauera (1942-2016).

viz níže:

XXV. LFŠ   2015

Evoluce, revoluce, reformace
(výběr; program a všechny pořízené nahrávky LFŠ 2015
zde)

Aleš Prázný:  Revoluce jako úvod do politiky – k pojmu revoluce u Arendtové.
Jiří Vácha:  Teismus pod tlakem evoluce.
Boris Cvek:  Matematika v pozemské přírodní vědě a v řemeslech.
Marie Větrovcová:  Přátelská tvář matematiky – Hommage à Petr Vopěnka.
Daniel Kroupa:  Obrana liberální demokracie (před revolucemi i reformacemi).
Petr Kužel:  Vztah filosofie, ideologie a politiky v myšlení Louise Althussera.
Jiří Beneš:  Jóšijášova reforma.

... ZE STARŠÍCH ROČNÍKŮ LFŠ v Sázavě 

Jiří Fiala:  Reálná čísla nejsou čísla; natož reálná. (LFŠ 2009)
Jiří Fiala:  Logika času. (2005)
Karel Floss:  Nekonečno a pojetí Boha. (2004)
Ivan M. Havel:  Svobodné váhání. (2004)
Daniel Heider: Suárez a jeho metafyzika (s úvodem o jeho životě). (2009)
Miroslav Holeček:  Síla a energie. (2004)
Ivan Chvatík:  Řecké mathema podle Heideggera. Odkud se vzala matematika? (2008)
Ivan Chvatík:  Heideggerovo pojetí času I, II. (2005)
Vojtěch Kolman:  Idea, číslo, pravidlo. (2009)
Zdeněk Neubauer:  Molekulární biologie jako mathésis universalis. (2008)
Zdeněk Neubauer:  O času a tvaru I, II. (2005)
Zdeněk Neubauer:  Tvar a podoba. (2004)
Jan Romportl:  Je umělá inteligence "hříšnou matematizací"? (2008)
Petr Vopěnka:  Vstup algebry a aritmetiky do evropské vědy. (2008)
Petr Vopěnka:  Dynamická teorie množství. (2005)
Martin Škabraha:  Tři stezky (ke) komunismu. (2009)
Jiří Zemánek:  K filosofii smyslové zkušenosti (a vědy). (2008)

Vytvořeno službou Webnode