30. 6. – 7. 7. 2017                                                                Charváty (30.6.-2.7.) a Dub n. Moravou (2.-7.7.)*

Tematické zaměření XXVII. ročníku LFŠ (2017):

KONTINUITA A DISKONTINUITA

V  roce 500. výročí uveřejnění Lutherových tezí a 100 let od ruské revoluce.

 

P r o g r a m   

 

FILOSOFICKO-HISTORICKÝ BLOK          (30.6. – 2.7. dopoledne; Charváty)

Pátek 30.6.
Pavel Floss: Ú v o d n í  s l o v o – téma letošní LFŠ jako aktuální výzva současnosti
  
Miroslav Marcelli:  Historické a priori a problém kontinuity.  
Filip Jaroš:  Antropologická diference: návrat hledání lidské přirozenosti.  
Tomáš Petráček:  Reformace je bod zlomu západního křesťanství.  
Ivan Blecha:  Patočkova politická filosofie v celkovém kontextu jeho myšlení.  

Sobota 1.7.
Václav Němec:  Hejdánkova filosofie nepředmětnosti jako událost a výzva
.  
Tomáš Machula:  Přirozený zákon a přirozené právo: Tomáš Akvinský a druhá                                              scholastika.  
Evžen Stehura:  Kdy vzniká moderní věda? Nominalistická přírodní filosofie                                               a vědecká revoluce.  
Jiří Michalík:  Protestantská teologie a vznik moderní vědy.  

Neděle 2.7  (v 10:30)
Jan Koblížek:  Problém tyranovraždy u Františka Suáreze v kontextu středověkého                                  myšlení
.  

 

BLOK FILOSOFIE VĚDY          (2.7. odpoledne – 3.7.; Dub n.M.)

Neděle 2.7.
Petr Kůrka:  Tři pojetí kontinua
.  
Kateřina Trlifajová:  Kontinuum matematické a reálné.  
Luboš Motl:  Nezbytnost kontinua ve fundamentální fyzice.  

Pondělí 3.7.
Štěpán Holub:  Filosofická interpretace kvantové mechaniky
.  
Marie Větrovcová:  Matematické a fenomenologické kontinuum a diskontinuum.  
Yvo Jacquier:  Continuity/Discontinuity WITH THE EYES.  

 

BLOK SOCIÁLNÍ FILOSOFIE          (4.7. – 5.7.; Dub n.M.)

Úterý 4.7.
Gáspár Miklós Tamás:  
Equality, Emancipation and High Culture.  
Martin Palouš:  Demokracie včera a dnes. A co zítra?  
Ľubica Kobová:  K politickej súdnosti.  
Petr Rohel:  Struktury a aktéři v dějinách. Poznámky k dosavadnímu dílu Marka                                  Hrubce.  

Středa 5.7.
Pavel Barša:  Evoluce, nebo revoluce? Kontinuita a diskontinuita v moderním pojetí                              společenské změny
.  
Joseph Grim Feinberg:  K filosofii ne-občana.  
Jiří Růžička:  Diskontinuita, krize a dějiny.  
PANELOVÁ DISKUZE přednášejících bloku sociální filosofie  (od 17:00)

 

RELIGIONISTICKÝ BLOK          (6.7. – 7.7.; Dub n.M.)

 

Čtvrtek 6. 7.

Jiří Motl:  Transpersonální psychologie a změna paradigmatu vědy.  
Tomáš Vaněk:  Blud v kontextu kontextuality.  
Roman Figura:  Náboženství a rituály zvířat a lidí.  
Miroslav Libicher:  Protiislámské předsudky napříč časem.  

Pátek 7. 7.
Matyáš Müller:  Šílenství jako zkušenost radikální diskontinuity světů
.  
Pavel Jurkovič (Abbé):  Kontinuita a diskontinuita v hermetismu a současných                                                      hermetických spolcích České republiky.  
Jan Kapusta:  Kontinuita a diskontinuita mayské spirituality.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D o p r o v o d n ý   p r o g r a m   LFŠ 2017:
- Sobota 1.7., 19:00:  Diskuzní setkání se skupinou Prázdné trůny
.  

Úterý 4.7., 20:00:  Filosofie, klima a občanská neposlušnost – první český klimatický                                 kemp v souvislostech.  

 

 

 

                     *      *      *

 

              [plakát LFŠ 2017]        [ pdf pr ogram 2017 s anotacemi]        [brožurka 2017]

V letošním roce 2017 si Letní filosofická škola (LFŠ) zvolila jako své téma problematiku Kontinuity a diskontinuity. Tímto tématem také upozorňuje na dvě letošní výročí, která jsou důležitými mezníky kontinuty a diskontinujity v dějinách evropské kultury: jedním je 500 let od doby, kdy německý katolický kněz Martin Luther 31. října 1517 zveřejnil přibitím na vrata kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí kritizujících tehdejší poměry v katolické církvi a kupčení s odpustky, čímž položil základ pro reformaci církve a vznik protestantství. Druhým připomínaným výročím je 100 let od ruské revoluce roku 1917, která výrazně ovlivnila celosvětové dění ve 20. století.

LFŠ by zároveň chtěla připomenout také některá výročí a jubilea z okruhu osobností českého filosofického a teologického myšlení. Letos si tak připomínáme 40 let od úmrtí filosofa Jana Patočky, jenž výrazně ovlivnil podobu české filosofie ve 20. století a jehož myšlení je stále inspirativní nejen v ČR, ale také v zahraničí. A dále dvě důležitá jubilea – své devadesátiny letos slaví filosof Ladislav Hejdánek a teolog Jakub S. Trojan, dvě význačné osobnosti české kultury, kteří také několikrát přednášeli na LFŠ. My připojujeme svá blahopřání.

                            
                                                 Jan Patočka            Ladislav Hejdánek           Jakub S. Trojan

K některým výročím proběhnou na LFŠ 2017 tyto přednášky: k výročí J. Patočky přednáška Ivana Blechy (30.6.); k jubileu L. Hejdánka vystoupí Václav Němec (1.7.);   k lutherovskému výročí a k reformaci jako zlomu západního křesťanství promluví Tomáš Petráček (30.6.); a ruské říjnové revoluce se ve svých výkladech dotknou přednášky bloku sociální filosofie. 

Přednášky LFŠ

První přednáška každého dne začíná vždy ve 13 hodin.
Přednáška i s diskuzí trvá přibližně hodinu; po každé přednášce následuje 10 min. přestávka.
Další přednášky začínají cca s hodinovým rozestupem (tj. nejdříve v 14:00, 15:00 a 16:00 hod.).

(Pouze dopolední přednáška v neděli 2.7. začíná v 10:30.)

* Místo konání LFŠ 2017

Letošní ročník LFŠ se bude převážně konat opět v areálu fary v Dubu nad Moravou (u Olomouce). Z důvodu nedostatku prostorových a ubytovacích možností na faře v Dubu v prvních dvou dnech jsme však nuceni na tyto dny přesunout konání LFŠ na sousední faru v Charvátech. Proto LFŠ 2017 začne v pátek 30.6. v 13:00 v Charvátech, kde do neděle 2.7. dopoledne proběhne první blok; poté se od nedělního odpoledne LFŠ přesune do Dubu n. M., kde se uskuteční ostatní bloky až do závěru letošní LFŠ (pátek 7.7).

30.6. – 2.7. (dopoledne): Charváty
2.7.(odpoledne) – 7.7.: Dub nad Moravou

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dopravní spojení
z Olomouce (15km, cca 30 min): autobus č. 890704 směr Tovačov, zast.: Charváty, náves
 

Dub n.M., nám.  [jízd. řád]                                           [alternativní mapa olomouckého kraje]

Charváty                                                   Dub nad Moravou

     

Účast
Pro účast na Letní filosofické škole (LFŠ) není zapotřebí žádného předběžného přihlášení. Stačí přijet (zapsat se do knihy kontaktů) a zúčastnit se. Samotná účast na přednáškách LFŠ je zdarma.
Příspěvek na chod LFŠ za libovolnou dobu pobytu je dobrovolný a můžete jej poskytnout hotově po svém příjezdu nebo převodem na transparentní účet LFŠ: 4016445379/0800.
Po příjezdu na místě kontaktujte organizátory, kteří Vám sdělí podrobnosti a pomohou s ubytováním.

Ubytování 

Jak v Charvátech, tak i v Dubu je možnost ubytovat se v nově zařízené budově fary na pokojích s lůžky (60 Kč/noc se spacím pytlem; 100 Kč/noc za povlečenou postel) nebo v podkrovních místnostech vybavených matracemi (za jednorázový poplatek 100 Kč za libovolný počet dní; matrací je pouze omezený počet).

Ubytovací kapacity v prvních dvou dnech na faře v Charvátech jsou však omezenější než na vetší faře v Dubu. Je tedy lepší si dopředu rezervovat své místo (lůžko v pokoji či matraci v podkroví) nejen pro pobyt v Dubu, ale zvláště v Charvátech.

Rezervace ubytování – zde.

 

V areálu obou far jsou účastníkům LFŠ k dispozici kuchyně a koupelny.
(viz ubytovací podmínky v Dubu
zde)

 

Stravování
V prostorách obou farních areálů (v Charvátech a v Dubu) mohou účastníci LFŠ využívat zařízené kuchyně k samostatnému vaření. V Dubu n.M je také možnost využít místní restauraci.

 

 

 

PŘEDNÁŠKY 2017

Barša

Pavel Barša (FF UK, ÚMV):  Evoluce, nebo revoluce? Kontinuita a diskontinuita           v moderním pojetí společenské změny. Velká francouzská revoluce otevřela...
+

Blecha

Ivan Blecha (FF UP):  Patočkova politická filosofie v celkovém kontextu jeho myšlení. Rád bych poukázal na specifické Patočkovo pojetí člověka jako ZOON POLITIKON v rámci jeho koncepce tří...
+

Feinberg

Joseph Grim Feinberg (Flú AVČR):  K filosofii ne-občana. Zásadní část západní filosofické tradice předpokládá existenci stabilního politického společenství, jehož zřízení lidé diskutují (v oboru...
+

Figura

Roman Figura (PřF UK):  Náboženství a rituály zvířat a lidí. Náboženství v širokém slova smyslu je tradičně považováno za antropologickou konstantu a jednou z vlastností, odlišujících člověka od...
+

Holub

Štěpán Holub (MFF UK):  Filosofická interpretace kvantové mechaniky. Kvantová mechanika je obecně přijímanou a prakticky úspěšnou fyzikální teorií. Interpretace jejích základních postulátů...
+

Jacquier

Yvo Jacquier:  Continuity/Discontinuity WITH THE EYES. Before writing and arithmetic, the Ancients practiced geometry on a grid. The ratio between two integers of this grid defines the set...
+

Jaroš

Filip Jaroš (FF UHK):  Antropologická diference: návrat hledání lidské přirozenosti. Jak se člověk liší od zvířat? Umí zvířata myslet? Používají ke komunikaci jazyk? Mají šimpanzi morálku?...
+

Jurkovič

Pavel (Abbé) Jurkovič:  Kontinuita a diskontinuita v hermetismu a současných hermetických spolcích České republiky. Jaká je role kontinuity a diskontinuity v hermetismu obecně a...
+

Kapusta

Jan Kapusta (FF UHK):  Kontinuita a diskontinuita mayské spirituality. Mayové dnes patří k těm původním kulturám světa, které se těší mimořádné přízni nejen v rámci vědy, ale i populární...
+

Klosová, Slovák

Filosofie, klima a občanská neposlušnost – první český klimatický kemp v souvislostech. Kristina Klosová, Ľuboš Slovák (hnutí Limity jsme my) V červnu 2017 se v severních Čechách uskuteční první...
+

Koblížek

Jan Koblížek (CMFT UP):  Problém tyranovraždy u Františka Suáreze v kontextu středověkého myšlení. Za otázkou, zda je možné sesadit, soudit a případně usmrtit tyrana, stojí otázka po principech...
+

Kobová

Ľubica Kobová (FHS UK):  K politickej súdnosti.   Prednáška vychádza z pochopenia politického konania ako praxe slobody, ako ho v svojej konceptualizácii feminizmu predkladá...
+

Kůrka

Petr Kůrka (CTS AVČR):  Tři pojetí kontinua. Standardní pojetí struktury reálných čísel v teorii množin má dvě zajímavé alternativy. Konstruktivní analýza se omezuje na konstruktivní reálná...
+

Libicher

Miroslav Libicher (FF UP):  Protiislámské předsudky napříč časem. Na islám je dnes široce nazíráno jako na nesnášenlivé, násilnické, společensky a sexuálně represivní náboženství. Podle...
+

Machula

Tomáš Machula (FF JU):  Přirozený zákon a přirozené právo: Tomáš Akvinský a druhá scholastika. Klasický koncept přirozeného zákona, který najdeme u Tomáše Akvinského, byl v průběhu druhé...
+

Marcelli

Miroslav Marcelli (FHS UK):  Historické a priori a problém kontinuity. Príspevok sa najskôr zameria na pokusy uplatniť pojem historického a priori pri skúmaní dejín vedenia. Predmetom...
+

Michalík

Jiří Michalík (CRT UP):  Protestantská teologie a vznik moderní vědy. Robert K. Merton představil koncem 30. let 20. stol. vlivnou teorii, jejímž jádrem je tvrzení, že vznik a rozvoj...
+

Motl J.

Jiří Motl (FF/HTF UK):  Transpersonální psychologie a změna paradigmatu vědy. Transpersonální psychologie usiluje o duchovní revoluci ve vědě i celé společnosti. V přednášce se podíváme na to,...
+

Motl L.

Luboš Motl:  Nezbytnost kontinua ve fundamentální fyzice. Antické kořeny matematiky přivedly lidstvo k diskrétním strukturám prostřednictvím aritmetiky a ke spojitým strukturám prostřednictvím...
+

Müller

Matyáš Müller (NUDZ):  Šílenství jako zkušenost radikální diskontinuity světů. Šílenství představuje zkušenost radikální diskontinuity v tom smyslu, že člověk, kterého postihne, doslova...
+

Němec

Václav Němec (FF UK):  Hejdánkova filosofie nepředmětnosti jako událost a výzva. Filosofie Ladislava Hejdánka představuje smělý pokus o nové promyšlení základních témat tradiční ontologie a...
+

Palouš

Martin Palouš (FIU):  Demokracie včera a dnes. A co zítra? Východiskem mi bude „Demokracie dnes a zítra“, údajně nejcitovanější kniha Edvarda Beneše, která byla sepsána na základě...
+

Petráček

Tomáš Petráček (KTF UK; PdF UHK): Reformace je bod zlomu západního křesťanství. Ačkoliv se neshodnou na pozitivním či negativním hodnocení, církevní, kulturní a sociální historici různých...
+

Prázdné trůny

Diskuzní setkání se skupinou Prázdné trůny Sobota 1.7., 19:00 Spirituální emancipační kolektiv představí sebe, své aktivity, ideologii a teologii. Předchází je pověst křesťanských anarchistů. Snaží...
+

Rohel

Petr Rohel:  Struktury a aktéři v dějinách. Poznámky k dosavadnímu dílu M. Hrubce. Po stručné charakteristice prozatím nejdůležitějšího díla současného českého sociologa a filozofa Marka Hrubce...
+

Růžička

Jiří Růžička (Flú AVČR):  Diskontinuita, krize a dějiny. Přednáška se zaměří na problém diskontinuity a zlomu v historické i současné perspektivě. Vycházet bude především z marxistické...
+

Stehura

Evžen Stehura (FF UP):  Kdy vzniká moderní věda? Nominalistická přírodní filosofie a vědecká revoluce. Podle názoru Pierra Duhema se pozdně středověká věda plynule transformovala do novověké...
+

TAMÁS

Equality, Emancipation and High Culture Gáspár M. Tamás (1) Equality is considered these days to be a social principle undergirding redistribution which should aim at suppressing or, at least,...
+

Trlifajová

Kateřina Trlifajová (CTS AVČR):  Kontinuum matematické a reálné. Od antiky byl výklad kontinua předmětem sporů. Aristotelés je považoval za nekonečně dělitelné, Démokritos je označil za složené...
+

Vaněk

Tomáš Vaněk:  Blud v kontextu kontextuality. Jako člověk praktikující schizofrenii se zamyslím nad vztahem bludného "symbolického myšlení" k jeho kontextu. Představy sdílené mnoha lidmi...
+

Větrovcová

Marie Větrovcová (CTS AVČR; FF ZČU):  Matematické a fenomenologické kontinuum a diskontinuum. Po krátkém shrnutí pojmu kontinua v aritmetice a obecněji topologii se zaměřím na fenomenologickou...
+
Vytvořeno službou Webnode